Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Życie muzyczne w pałacu tureckiego sułtana w XVII wieku, na podstawie wspomnień Wojciecha Bobowskiego (vel. Ali Ufki, Bobovius)

Życie muzyczne w pałacu tureckiego sułtana w XVII wieku, na podstawie wspomnień Wojciecha Bobowskiego (vel. Ali Ufki, Bobovius)

Projekt badawczy Życie muzyczne w pałacu tureckiego sułtana w XVII wieku, na podstawie wspomnień Wojciecha Bobowskiego (vel. Ali Ufki, Bobovius), realizowany przy Wydziale Filologicznym w latach 2019-2022, jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 15 2018/29/N/HS2/01686).

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie w jaki sposób osmańsko-turecki kompozytor polskiego pochodzenia, Wojciech Bobowski vel. Ali Ufkî, Bobovius (1610?–1675?), postrzegał i opisał XVII-wieczną kulturę muzyczną osmańskiego dworu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez analizę muzycznych i muzykologicznych dzieł Bobowskiego, które do tej pory nie były przedmiotem badań polskich naukowców.

Wojciech Bobowski spędził większość swojego życia w Konstantynopolu, stolicy Imperium Osmańskiego. Napisał kilka dzieł, które dzisiaj możemy zaliczyć do dziedzin humanistyki: muzykologii, językoznawstwa, religioznawstwa, historii, etnologii i orientalistyki. W Turcji Bobowski jest lepiej znany pod swoim tureckim imieniem: Ali Ufkî, jako kompozytor klasycznej muzyki osmańsko-tureckiej. Jego dzieło zatytułowane Mecuma-i Saz ü Söz („Zbiór utworów instrumentalnych i wokalnych”) jest jednym z najważniejszych źródeł dla współczesnej muzykologii, jako najstarsza antologia tego gatunku. Bobowski był jednak nie tylko utalentowanym muzykiem, ale także poliglotą. Jego talenty były znane i podziwiane zarówno wśród ówczesnych osmańskich elit jak i europejskich dyplomatów, podróżników i orientalistów.

Ze względu na to, że polska literatura przedmiotu nie jest wolna od błędów i niedopowiedzeń odnośnie biografii Wojciecha Bobowskiego, drugim celem tego projektu jest jej weryfikacja i uzupełnienie. Autorka projektu ma nadzieję, że wyniki przeprowadzonych badań spopularyzują postać tego niezwykłego „poturczeńca” polskiego pochodzenia, który niesłusznie został w polskiej nauce niemal zapomniany.

Kierownik projektu

mgr Agata Pawlina

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9842-1676

Academia.edu https://jagiellonian.academia.edu/AgataPawlina

Kontakt

agata.pawlina@doctoral.uj.edu.pl