Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego

Projekt badawczy Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO -2018/29/B/HS2/01182), realizowany od stycznia 2019 przez 36 miesięcy na Wydziale Filologicznym w Instytucie Orientalistyki UJ.

Zespół:

  • prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (kierownik grantu);
  • dr Ewa Dębicka-Borek (UJ);
  • dr R. Sathyanarayana Sarma (École francaise d’Extrême Orient [EFEO], Pondicherry, India);
  • mgr Ilona Kędzia (UJ).

Opis projektu:

Projekt dotyczy zjawisk zachodzących na obszarze Indii południowych, głównie w regionie historycznego, przednowoczesnego Tamilnadu, gdzie odnajdziemy wiele zróżnicowanych tradycji kulturowych, tkwiących głęboko w rzeczywistości lokalnej, ale także odwołujących się do zjawisk wspólnych kulturze całego subkontynentu indyjskiego.
Naszym celem jest kontekstualizacja elementów kultury regionu, które pojawiają się w tekstach tamże powstających i prezentujących różne aspekty już często przekształconych tradycji lokalnych. Badania zamierzamy prowadzić z perspektywy kulturowej ekologii literatury (Zapf 2016), w ujęciu której wzajemne relacje pomiędzy naturą i kulturą są źródłem powstawania sieci tekstów literackich i innych wytworów kultury postrzeganych jako zjawiska ekologiczne, tzn. osadzonych w dwóch zasadach myśli ekologicznej: wzajemnego powiązania i różnorodności. Wybranymi przez nas przykładami są religijne tradycje pańćaratra i śriwaisznawa (pāñcarātra, śrīvaiṣṇava), a także medyczno-alchemiczna tradycja tamilskich siddhów. Tradycje religijne wraz z ich literaturą, doceniając rolę natury i wykorzystując środowisko dla własnych potrzeb, odnoszą się do sakralnej geografii. Z kolei tamilscy medycy (siddhowie) wykorzystują unikatowe, naturalne elementy obszaru do stworzenia oryginalnej, chociaż odwołującej się do Ajurwedy (Āyurveda), tradycji medyczno-alchemicznej, badającej i zalecającej specyficzne dla tego regionu substancje.
Badania prowadzone w oparciu o oryginalne źródła w sanskrycie, w języku tamilskim i telugu (teksty chwalące miejsca święte – mahatmje [māhātmya] z Tamilnadu i obecnego Andhra Pradeś, a także literaturę tamilskich siddhów) będą uzupełniane ustnymi relacjami wyznawców/praktyków oraz analizą obiektów sztuki świątynnej. Idee w nich zawarte, jak zamierzamy wykazać, mają swe źródło, są modyfikowane lub kształtowane przez wyjątkowe otoczenie, zawierające takie elementy jak specyficzny krajobraz, fauna, flora, minerały oraz kultura rdzennej ludności. Dlatego, oprócz realizacji badań prowadzonych częściowo w europejskich akademickich ośrodkach indologicznych, projekt zakłada współpracę z indyjskimi badaczami i instytucjami naukowymi, a także badania terenowe w Indiach, w ośrodkach religijnych oraz związanych z tradycyjną medycyną.