Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Conferences

Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919‒2019

W roku 2019 Instytut Orientalistyki UJ obchodzi stulecie swego istnienia. Dla uczczenia tej rocznicy odbędzie się międzynarodowa konferencja, w której weźmie udział kilkudziesięciu orientalistów z całego świata.
Read More o Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919‒2019

Słowianie a Imperium Osmańskie. Konflikty, koegzystencje, dziedzictwo

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu mają zaszczyt zaprosić na VII Galicyjskie Spotkania Slawistyczne
Read More o Słowianie a Imperium Osmańskie. Konflikty, koegzystencje, dziedzictwo

Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité (II)

Obszarem wymiany myśli i zainteresowania będą wzajemne oddziaływania z jednej strony myśli romańskiej lub słowiańskiej, a z drugiej – myśli krajów arabskich lub krajów Lewantu
Read More o Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité (II)

7th Old English Student Conference: Dragons over Northumbria

We would like to cordially invite all of you to the 7th Old English Student Conference: Dragons over Northumbria organised by the Old English Student Society (KNA). The event will be held on 11-13 April in the Jagiellonian Library and Collegium Paderevianum.
Read More o 7th Old English Student Conference: Dragons over Northumbria

Sinology Seminar "Jagiellonian Window to China" / Seminarium Sinologiczne "Jagiellońskie okno na Chiny"

Organizowane po raz kolejny seminarium jest międzypokoleniowym spotkaniem europejskich sinologów. W tym roku skoncentruje się na temacie historii sztuki chińskiej. Spotkanie odbędzie się trzy lata po otwarciu przy Wydziale Filologicznym UJ Tajwańskiego Centrum Zbiorów Sinologicznych (Taiwan Resource Centre for Chinese Studies).
Read More o Sinology Seminar "Jagiellonian Window to China" / Seminarium Sinologiczne "Jagiellońskie okno na Chiny"