Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Międzynarodowe seminarium naukowe na temat „Pisarze o wojnie w Ukrainie”

Międzynarodowe seminarium naukowe na temat „Pisarze o wojnie w Ukrainie”

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium naukowe na temat „Pisarze o wojnie w Ukrainie”.

Tematem seminarium jest reakcja pisarzy na wojnę w Ukrainie. Przyjęto uważać pisarzy za „sumienie narodu”, za depozytariuszy wartości humanistycznych. Od 2014 roku pojawiają się publikacje, w których podejmowane są próby opisania i zrozumienia konfliktu oraz perspektyw jego zakończenia. Ilość wypowiedzi znacznie wzrosła od lutego 2022 roku, kiedy to rozpoczęła się rosyjska inwazja na pełną skalę. Celem spotkania jest przedstawienie, przedyskutowanie i poddanie naukowej refleksji wypowiedzi twórców różnych kręgów językowych – głównie autorów rosyjskich i ukraińskich, ale też białoruskich, czeskich, izraelskich i litewskich – które świadczą o postawach wobec rosyjskiej agresji. Prelegenci poszukiwać będą odpowiedzi na pytania o pisarskie oceny, interpretacje, argumenty, koncepcje i wartości, o sposoby postrzegania źródeł i przyszłości konfliktu, o jego konteksty historyczne, cywilizacyjne, polityczne i moralne. Przedmiotem analizy będą wypowiedzi o różnorodnej kwalifikacji gatunkowej: literatura piękna, eseistyka, dokument, wywiady. Uczestnicy seminarium to literaturoznawcy i antropolog kultury z Polski, Czech, Litwy, Słowacji i Włoch.

Program konferencji można znaleźć tutaj

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

prof. dr hab. Anna Skotnicka

dr Justyna Pisarska

mgr Janusz Świeży

 

Data: 7.06.2024 (piątek)

Godzina rozpoczęcia: 09:00

Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, sala konferencyjna, ul. Oleandry 3

Języki wystąpień: polski, rosyjski

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recommended
Temporalität – Modalität – Aspektualität

Temporalität – Modalität – Aspektualität

Landscape and Identity in Contemporary British and Irish Literature

Landscape and Identity in Contemporary British and Irish Literature

Konferencja Beyond Language 2024

Konferencja Beyond Language 2024

Archives of the Future. The Role of the Philologist in the Era of Digital Technology

Archives of the Future. The Role of the Philologist in the Era of Digital Technology