Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowy Zespół ds. Inicjatywy Doskonałości

Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ, powołał Wydziałowy Zespół ds. Inicjatywy Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Zespołu wchodzą:

  • dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ - wydziałowy współkoordynator ds. ID.UJ
  • dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ - wydziałowa współkoordynator ds. ID.UJ;
  • dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ - prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju;
  • prof. dr hab. Roman Sosnowski - członek i były współpracownik Zespołów Sterujących Heritage i DigiWorld;
  • dr hab. Daniel Słapek - członek zespołu;
  • mgr inż. Małgorzata Radoń (CWN) - sekretarz komisji.

Na czele Zespołu stoi Dziekan Wydziału.