Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Nasze działania

Działania projakościowe na Wydziale Filologicznym obejmują między innymi:

 • monitorowanie i doskonalenie oferty dydaktycznej i programów kształcenia,
 • analizę badań i wprowadzanie pożądanych zmian,
 • przekazywanie informacji zwrotnej o podejmowanych działaniach,
 • doskonalenie naukowych i dydaktycznych kompetencji kadry,
 • współpracę z otoczeniem,
 • prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej,
 • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku akademickim.

Harmonogram działań Zespołu:

Zebrania zespołu odbywają się kilka razy w roku akademickim.  Poświęcone są sprawom bieżącym oraz realizacji cyklicznych zadań, którymi są w szczególności:   

 • w październiku – nadzór nad przeprowadzeniem ankiety notującej roczne działania jakościowe kierunków oraz jej analiza;   
 • w listopadzie – opracowanie wyników OZD Wydziału Filologicznego; przekazanie wniosków z analizy Dyrekcjom poszczególnych Instytutów;  
 • w grudniu – analiza ogólnouniwersyteckich badań ankietowych; przekazanie wniosków z analizy osobom odpowiedzialnym za organizację dydaktyki na poszczególnych kierunkach;    
 • w styczniu – przygotowanie sprawozdania z działań jakościowych Wydziału Filologicznego, podjętych w minionym roku kalendarzowym;   
 • w maju – weryfikacja aktualności danych w systemie USOS (np. monitorowanie wykluczania kursów z oceny zajęć); przygotowanie harmonogramu działań w kolejnym roku akademickim.
Download files
pdf
Sprawozdanie WZDJK za rok akademicki 2020/2021
pdf
Sprawozdanie WZDJK za rok akademicki 2021/2022
pdf
Sprawozdanie WZDJK za rok akademicki 2022/2023