Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc Materialna

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej

W sekretariacie ds. pomocy materialnej WF UJ student/tka może ubiegać się o:

 1. Stypendium socjalne,
 2. Stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie niż Dom Studencki,
 3. Stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie niż Dom Studencki dla dziecka lub bezrobotnego małżonka,
 4. Miejsce w Domu studenckim,
 5. Zapomogę,
 6. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 7. Stypendium Rektora,
 8. Stypendium Ministra,
 9. Stypendium Rządu Polskiego.

Aby otrzymać w/w stypendia (od 1-5) każdy student/tka musi przejść następującą procedurę:

 • Krok 1. Skompletować wymagana dokumentację konieczna do wypełnienia oświadczenia o dochodach w USOSWEB
 • Krok 2. Wypełnić w/w oświadczenie o dochodach
 • Krok 3. Zatwierdzić w/w oświadczenie o dochodach
 • Krok 4. Wydrukować w/w oświadczenie
 • Krok 5. Wypełnić wniosek o stypendia od 1-5
 • Krok 6. Zatwierdzić wniosek
 • Krok 7. Wydrukować wniosek
 • Krok 8. Wydrukowane formy wniosku i oświadczenia o dochodach wraz z dokumentacją należy złożyć osobiście do sekretariatu ds. pomocy materialnej wydziału.

Jeżeli student postanowił skorzystać z usług POCZTY POLSKIEJ (wysłać wniosek wraz z dokumentacją), NALEŻY wpisać na kopercie przy "Nadawcy" kierunek/specjalność studiów.

Po złożeniu wniosków w sekretariacie koordynator/ka w USOSweb zmieni status wniosków ze „złożony” na:

 • Cofnięty do uzupełnienia
 • Cofnięty do poprawy
 • Zaakceptowany

Co oznaczają statusy wniosków?

 • Status „cofnięty do uzupełnienia” oznacza BRAKI W DOKUMENTACJI oraz wystawienie WEZWANIA do ich uzupełnienia w terminie w 7 dni kalendarzowych.
 • Status „cofnięty do poprawy” oznacza BŁĘDNIE WYPEŁNIONY wniosek lub oświadczenie o dochodach.
 • Status „zaakceptowany” oznacza, że proces składania wniosków został POMYŚLNIE ZAKOŃCZONY.

 

Braki w dokumentacji należy uzupełnić, a błędy we wnioskach - poprawić.

Następnie zapisać je tak, aby wniosek lub oświadczenie o dochodach ponownie miało status „złożony”.

!!UWAGA!!

Status złożony nie jest równoważny ze statusem zaakceptowany.

Status „złożony” w USOSWEB nie znaczy złożony w sekretariacie ds. pomocy materialnej!