Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia w Collegium Paderevianum

Collegium Paderevianum zostaje dopuszczony do normalnej eksploatacji począwszy od piątku (25 listopada).

Kolegium dziekańskie dziękuje wszystkim Pracownikom Wydziału Filologicznego za zrozumienie dla utrudnień, które powstały w związku z koniecznością nagłego tymczasowego przeniesienia zajęć i prac administracyjnych z Collegium Paderevianum do innych pomieszczeń oraz wszystkim, którzy przyczynili się do szybkiej reorganizacji procesu dydaktycznego.

Kolegium dziekańskie dziękuje wszystkim Studentkom i Studentom Wydziału Filologicznego za okazaną rozwagę oraz zrozumienie dla utrudnień, które powstały w związku z koniecznością nagłego tymczasowego przeniesienia zajęć z Collegium Paderevianum do innych pomieszczeń.
Data opublikowania: 22.11.2011
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski