Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konfernecja Intercultural Dialogue / Dialog międzykulturowy

Konferencja Młodych Naukowców

Zapraszamy młodych językoznawców, literaturoznawców i kulturoznawców (doktorantów i doktorów) w dniach 

24 - 25 maja 2011

do wzięcia udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji organizowanej przez Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem konferencji jest zainicjowanie współpracy między młodymi naukowcami poprzez prezentację własnych badań i zainteresowań naukowych w kontekście międzykulturowym.

Zakres tematyczny:

Dialog międzykulturowy w teorii i praktyce
Komunikacja międzykulturowa
Wielokulturowość, przenikanie kultur, globalizacja
Odmienność/inność; swój – obcy; tolerancja
Migracje, integracja, konflikt etniczny

Konferencja organizowana pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ, prof. zw. dr hab. Piotra Stalmaszczyka, Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Filologicznego UŁ, prof. zw. dr hab. J. Płuciennika oraz Prezydenta Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

Data opublikowania: 06.03.2011
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek