Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Shades of Violence: Aggression and Domination in Indian Culture

Shades of Violence: Aggression and Domination in Indian Culture

W dniach 27-29 października 2022 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej odbywała się międzynarodowa konferencja "Shades of Violence: Aggression and Domination in Indian Culture".

Uczestniczyło w niej z referatami 27 naukowców z Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński) oraz z zagranicy: Czechy (Charles University in Prague), Indie (Ashoka University, New Delhi; Calicut University, Pune University), Holandia (University of Groningen), Niemcy (University of Tübingen), Szwajcaria (University of Lausanne), USA (University of Texas at Austin) i Włochy (University of Cagliari, University of Naples ‘L’Orientale’, Sapienza-University of Rome, University of Milan).

Konferencja odbywała się w ramach działalności grupy badawczej finansowanej ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego (Heritage edycja 2) w ramach Programu Strategicznego
Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim i ukonstytuowanej przez pracowników Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej (koordynator: prof. dr hab. Lidia Sudyka).

Podjęto kilka kierunków badań, wykorzystując źródła literackie w językach indyjskich, inskrypcje, indyjskie tradycje performatywne oraz sztukę Indii.

Każdy z trzech dni konferencji rozpoczynał wykład głównych mówców, skoncentrowany na jednym z wiodących zagadnień. Prof. Daud Ali (University of Pennsylvania, USA) rozpoczął nurt rozważań związanych z z indyjskimi koncepcjami władzy królewskiej (tytuł wykładu: Understanding Violence among Political Elites in Early Medieval India). Kolejnego dnia wykład Ritual: Violence and Non-violence prof. Ganesha Umakanta Thite (Savitribai Phule Pune University/Bhandarkar Oriental Research Institute, India) zapowiedział dominację tematów należących do sfery rytualnej i religijnej. Trzeciego dnia prof. Rajendran Chettiarthodi (University of Calicut/ Sree Sankaracharya Sanskrit University, Kalady, India) wykładem Violence and Death in Kerala's Classical Theatre: Texts and Performances wprowadził nie tylko wątek sztuki indyjskiej jako opisującej przejawy przemocy, ale także tematykę agresji i dominacji w społeczeństwie indyjskim. Te właśnie kwestie badacze przedstawili, odwołując się do literatury w językach hindi, urdu, pendżabi i bengali.

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że w kontekście zróżnicowanego językowo, religijnie, etnicznie i podzielonego przez kasty i klasy społeczeństwa indyjskiego, zdefiniowana przez interdescyplinarne podejście refleksja nad formami przemocy wyrażanymi  w literaturze i sztuce Indii jest szczególnie istotna.

Dalsze działania grupy badawczej zmierzać będą do selekcji i przygotowania do publikacji przedyskutowanych w Krakowie  zagadnień oraz ewentualnego uzupełnienia dotychczas zarysowanej tematyki o konieczne wątki.

Zobacz galerię zdjęć