Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211001

Zmiany we władzach Wydziału Filologicznego

Data: 01.10.2021
Zmiany we władzach Wydziału Filologicznego

Informuję, że w dniu 1 X 2021, decyzją Rektora UJ, funkcję prodziekana ds. badań naukowych i rozwoju objęła pani dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ, a funkcję prodziekana ds. dydaktyki objęła pani dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ.

Życzę Paniom Dziekan sukcesów w pracy organizacyjnej.

Panu Profesorowi Romanowi Sosnowskiemu dziękuję za dotychczasową pracę na rzecz Wydziału i życzę dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych.

Władysław Witalisz
Dziekan
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński