Wykładowcy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

  • dr hab. Grzegorz Bubak, kierownik zakładu, hungarysta (historyk filmu),
  • dr László Kálmán Nagy, prof. UJ, polonista (literaturoznawca);
  • dr hab. Szilárd Tátrai, adiunkt, hungarysta (językoznawca);
  • dr Michał Németh, adiunkt, hungarysta, turkolog (językoznawca)
  • dr Patricia Pászt, adiunkt, hungarysta (literaturoznawca).

 

Pracownicy dydaktyczni
  • mgr Emília Fórizs Nagyné, wykładowca języka węgierskiego;
  • mgr Aarne Puu, starszy wykładowca języka estońskiego, tłumacz literatury, poeta;
  • mgr Agnieszka Veres-Guspiel, lektor języka węgierskiego;
  • mgr Lidia Żołnierek, starszy wykładowca języka węgierskiego.
  • dr Julianna Nagy, lektor, hungarysta (językoznawca);