Wykładowcy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

  • dr hab. Grzegorz Bubak, hungarysta, filmoznawca (historia kultury i filmu węgierskiego);
  • dr CSc László Kálmán Nagy, p.o. kierownik zakładu, polonista, rusycysta (literaturoznawca);
  • dr hab. Michał Németh, hungarysta, turkolog (językoznawca)
  • dr Patrícia Pászt, hungarysta, polonista, tłumacz literatury (literaturoznawca)
  • dr hab. Szilárd Tátrai, prof. UJ, hungarysta, historyk (językoznawca);
  • dr Agnieszka Veres-Guśpiel, hungarysta (językoznawca).

 

Pracownicy dydaktyczni
  • dr Julianna Nagy, hungarysta, historyk, lektor native-speaker, (językoznawca);
  • mgr Emília Nagyné Fórizs, hungarysta, polonista, rusycysta, starszy wykładowca języka węgierskiego;
  • mgr Aarne Puu, starszy wykładowca języka estońskiego, tłumacz literatury, poeta;
  • mgr Lidia Żołnierek, hungarysta, starszy wykładowca języka węgierskiego.