Biblioteka Zakładu Filologii Węgierskiej

 

Biblioteka Zakładu Filologii Węgierskiej UJ gromadzi książki i czasopisma z zakresu literatury węgierskiej, estońskiej i fińskiej, a także literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii. Obecnie stan zbiorów wynosi ponad 4000 woluminów. Zarówno książki jak i czasopisma w większości pochodzą z darów. Dwa razy w roku otrzymujemy cenne wydawnictwa z Instytutu Bálinta Balassiego w Budapeszcie.

Pracownikom i studentom hungarystyki zbiory udostępniane są w czytelni i wypożyczane na zewnątrz. Studenci innych kierunków mają prawo do korzystania z biblioteki tylko na miejscu.

Informacja o zbiorach zamieszczona jest w alfabetycznym i działowym katalogu kartkowym.

Od 2003 roku biblioteka rozpoczęła wprowadzanie opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych do ogólnouniwersyteckiej bazy katalogowej z zastosowaniem komputerowego systemu Virtua. Baza jest sukcesywnie uzupełniana o wydawnictwa z lat wcześniejszych.

 

Biblioteka w roku akademickim 2019/2020 czynna

PONIEDZIAŁEK   godz. 10.00 – 13.00

CZWARTEK          godz. 10.00 – 13.00

ZWROTY KSIĄŻEK PRZYJMOWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU

Kustosz biblioteki: dr Urszula Lewicka-Rajewska