Filolog pracUJe! - warsztaty: ścieżka nauczycielska

Uczestnik Projektu, będący studentem na Wydziale Filologicznym UJ kierunku neofilologia (wszystkie specjalności) i przystępujący do realizacji ścieżki nauczycielskiej w Projekcie ma obowiązek uczestnictwa w:

 

a) warsztatach JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNOŚCIAMI W SZKOLE ? (40 h) ,

b) dodatkowych zajęciach praktycznych ZAPROJEKTuj INTERAKTYWNY KURS JĘZYKA (20 h).

 

Wybór konkretnej ścieżki dokonywany jest na etapie rekrutacji.

 

Warsztaty JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNOŚCIAMI W SZKOLE? zostaną zrealizowane w grupach 8 osobowych. Warsztaty realizowane będą w okresie XI 2017 - II 2018. Warsztat obejmuje 40 godzin zajęć z następującej tematyki: skuteczne diagnozowanie problemów, elementy technik terapii systemowej służących budowaniu dialogu z dzieckiem i jego rodzicami, jak skutecznie napisać opinię przydatną psychologowi w dalszej diagnozie i terapii, sposoby rozmawiania z uczniami i z rodzicami, formy zadawania pytań, praca z dziećmi agresywnymi, rozmowa na trudne tematy, radzenie sobie ze stresem, planowanie, ustalanie celów zawodowych, praca w grupie, łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym, wypalenie zawodowe, trudności w radzeniu sobie z sytuacją zawodową (pierwsze objawy, kiedy zgłaszać się po pomoc, styl życia), depresja, zaburzenia odżywiania, bezsenność, uzależnienia. W warsztatach wezmą udział wszyscy uczestnicy ścieżki nauczycielskiej.

 

Dodatkowe zajęcia praktyczne ZAPROJEKTuj INTERAKTYWNY KURS JĘZYKA zostaną zrealizowane w grupach 5-osobowych. Warsztaty realizowane będą w okresie II 2018 - V 2018. Warsztat obejmuje 20 godzin zajęć z następującej tematyki: wprowadzenie do pracy z tablicą interaktywną (TI), synchronizacja urządzeń i przegląd funkcji, prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania TI, tworzenie i prowadzenie prezentacji przy pomocy TI, aktywne narzędzia lekcyjne, Internet jako narzędzie edukacyjne, wykorzystywanie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu TI do skupienia uwagi uczniów, przygotowywanie ćw. interaktywnych, obsługa edytorów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych przy pomocy TI. W wyniku zajęć zespoły stworzą własne materiały multimedialne do wykorzystania w praktyce. W warsztatach wezmą udział wszyscy uczestnicy ścieżki nauczycielskiej.