Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities: The Call of The Cricket

Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities: The Call of The Cricket

Nakładem prestiżowego międzynarodowego wydawnictwa Palgrave Macmillan ukazała się właśnie książka autorstwa polskich badaczy Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities: The Call of The Cricket, London, New York 2018. Na razie publikacja ma postać elektroniczną, ale już wkrótce ukaże się wersja drukiem.

 

Książka, pod redakcją dr Joanny Bocheńskiej, pracownika Instytutu Orientalistyki UJ, jest owocem 5 letniego projektu badawczego finansowanego w latach 2013-2018 przez NCN w ramach programu SonataBis1 zatytułowanego "Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej" (w skrócie: www.kurdishstudies.pl) oraz dwóch indywidualnych projektów badawczych, również zrealizowanych na UJ, zatytułowanych "Konstruowanie tożsamości etnicznej wśród młodych Kurdów w Stambule" (dr Karol Kaczorowski, program Preludium) i "Eros i Perła w jezydzkiej kosmogonii" (dr Artur Rodziewicz, program Fuga).

Książka składa się z siedmiu rozdziałów wraz ze wstępem. Część 2 poświęcona jest przemianom etycznym wyrażonym w kurdyjskiej literaturze i filmie (Joanna Bocheńska, UJ, IO), część 3 kurdyjskim instytucjom kulturalnym (Renata Kurpiewska-Korbut, badacz niezależny), część 4 społecznym negocjacjom tożsamości kurdyjskich migrantów w Stambule (Karol Kaczorowski, Katedra Studiów Europejskich UEK), część 5 roli tłumaczeń Biblii na język kurdyjski w XIX wieku (Marcin Rzepka UPJPII), część 6 kształtowaniu tożsamości Chaldejsko-Asyryjskiej w relacji z Kurdami w dzisiejszym Kurdystanie irackim (Krzysztof Lalik, doktorant UJ, IBDW), oraz część 7 - tożsamości Jezydów wyrażonej w tradycyjnych tekstach religijnych tej mniejszości (Artur Rodziewicz, UJ IO).

Spis treści:

  • Chapter 1: Introduction
  • Chapter 2: Between Honour and Dignity: Kurdish literary and cinema narratives and their attempt to rethink identity and resistance, Joanna Bocheńska 
  • Chapter 3: The Socio-Political Role of Modern Kurdish Cultural Institutions, Renata Kurpiewska-Korbut 
  • Chapter 4: Countering Othering: Social negotiations of identity among new Kurdish migrants in Istanbul, Karol Kaczorowski 
  • Chapter 5: Translation, Power and Domination: The postcolonial explorations of the Bible in the Kurdish context, Marcin Rzepka
  • Chapter 6: Ethnic and Religious Factors of Chaldo-Assyrian Identity in an Interface with the Kurds in Iraqi Kurdistan, Krzysztof Lalik
  • Chapter 7: The Nation of the Sur: The Yezidi identity between modern and ancient myth, Artur Rodziewicz

Publikacja ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju studiów kurdyjskich w Polsce i na świecie, gdyż dotyczy zagadnień bardzo rzadko badanych i opisywanych.

O książce napisali

filozof, Prof. Michiel Leezenberg z Uniwersytetu Amsterdamskiego:

"This volume marks a major addition to Kurdish studies. It paints an innovative, historically differentiated, and theoretically informed picture of cultural and religious life among different ethnic groups in Kurdistan, and among Kurds living elsewhere. Jointly, its contributions take us far beyond the reductionist narratives of conflict, war, and resistance that dominate much of the existing literature.”

antropolog, autor jednej z pierwszych prac o Kurdach: Prof. Martin van Bruinessen z Uniwersytetu w Utrechcie:

"Joanna Bocheńska and her colleagues have placed Kraków on the map as a vibrant centre of Kurdish studies. This book gives an excellent overview of the wide range of their interests and the originality of their approach. Each of the chapters contributes new insights in the social and cultural dynamics of modern Kurdish society, with a strong emphasis on religious minorities. Highly recommended to both scholars and the general public."

Więcej informacji:

http://www.kurdishstudies.pl/?pl_rezultaty-projektu,264
Polecamy również
„Na Zachód” i „Z dala od Moskwy”? Publicystyka Mykoły Chwylowego lat 1925–1926. Historia – idee – konteksty
Conceptual Blending in Early Christian Discourse
Rhetoric of the Revival: The Language of the Great Awakening Preachers
Po Czarnobylu. Miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki