OpenArt

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową jest jednym z partnerów konsorcjum, które w latach 2013-2016 będzie realizowało projekt OPENART „Sztuka współczesna dla wszystkich" finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu multimedialnego przewodnika  na urządzenia przenośne ułatwiającego dostęp do dzieł sztuki eksponowanych osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz polepszającego doświadczenie odbioru sztuki dla osób pełnosprawnym z Polski i zza granicy. Realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne podejmie się konsorcjum składające się z następujących partnerów: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Fundacja Siódmy Zmysł oraz Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z o.o.

Do konkursu Innowacje Społeczne przystąpiło 76 konsorcjów, z czego finansowanie otrzymało zaledwie 14.