Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181016

Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem - podsumowanie projektu

Data: 16.10.2018
Miejsce: Sala konferencyjna BJ przy ul. Oleandry 3
Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem - podsumowanie projektu

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej oraz członkowie Rady Naukowej zapraszają na otwarte seminarium podsumowujące projekt badawczo-wydawniczy realizowany w latach 2014-2018 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW.

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej oraz członkowie Rady Naukowej projektu „Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem” reprezentujący Wydział Filologiczny UJ i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zapraszają na otwarte seminarium podsumowujące projekt badawczo-wydawniczy Orientalia Polonica”, realizowany w latach 2014-2018 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW Seminarium, połączone z prezentacją publikacji będących efektem projektu, odbędzie się we wtorek 16 października 2018 r., w godzinach 10.00-16.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej przy ul. Oleandry 3.
 
Program seminarium do pobrania poniżej.

O projekcie:

Monografie publikowane w serii „Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem” to krytyczne edycje zapomnianych lub mało znanych dzieł polskich uczonych i pisarzy, którzy na przestrzeni wieków zajmowali się kulturą i tradycją krajów Wschodu. W kolejnych tomach ukazują się zarówno pisma badawcze (historyczne, teoretyczno-literackie, językoznawcze, biograficzno-dokumentalne itp.), jak i literackie (przekłady, przeróbki, adaptacje, streszczenia) w opracowaniu naukowym orientalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Intencją autorów opracowań jest przybliżenie czytelnikowi tej części polskiej spuścizny piśmienniczej, która – choć nierzadko zapomniana – w sposób istotny wpływała na złożony proces kształtowania się naszej tożsamości narodowej w powiązaniu z odległymi tradycjami kulturowymi. 
W pierwszej edycji projektu, realizowanej w latach 2013-2018 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, opublikowano dwanaście tomów, które objęły zabytki piśmiennicze z okresu od XVII do końca XIX wieku, związane z czterema wielkimi kręgami kulturowymi Orientu: arabskim, tureckim, irańskim i indyjskim. Są wśród nich między innymi zapomniane dzieła znanych autorów, np. Dzieje starożytne Indii Joachima Lelewela czy Dzieie tureckie y utarczki Kozackie z Tatary… Marcina Paszkowskiego.
Celem i nadzieją twórców projektu pozostaje jego kontynuacja, a tym samym powiększanie w przyszłości chronologicznego, geograficznego i językowego zakresu kolejnych prac badawczych i publikacji. Poszerzony zakres miałby obejmować między innymi lata 1900-1939, prace dotyczące Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia, Tajwan itd.), a także teksty polskich autorów pisane w językach obcych – na przykład po łacinie i po francusku.
Cyfrowe wersje prezentowanych w serii dzieł udostępnione zostały na stronie internetowej Biblioteki Jagiellońskiej pod adresem: http://www.bj.uj.edu.pl/orientalia-polonica.

Strona internetowa projektu - https://filg.uj.edu.pl/nauka/projekty-krajowe/orientalia-polonica

Pliki do pobrania
pdf
Program seminarium "Orientalia Polonica"