Przejdź do głównej treści

Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem

Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem

W dniu 16 października 2018 roku, w Bibliotece Jagiellońskiej odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem”.

Projekt, finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jest efektem współpracy zespołu badaczy z Wydziału Filologicznego UJ oraz Wydziału Nauk Międzynarodowych i Politycznych UJ, a realizowany był pod auspicjami Biblioteki Jagiellońskiej.

W skład Rady Naukowej projektu weszli: dr hab. Renata Czekalska, prof. dr hab. Anna Krasnowolska, dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, dr hab. Halina Marlewicz, dr Jacek Partyka, prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, dr hab. Paweł Siwiec, dr hab. Przemysław Turek. Projektem kierowała prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś.

Prace nad reedycją zabytków piśmienniczych z okresu od XVII do końca XIX wieku prowadzone były przez pięć lat. Opracowano dzieła związane z wielkimi kręgami kulturowymi Orientu: arabskim, tureckim, irańskim i indyjskim, stworzone przez polskich odkrywców, badaczy, misjonarzy i podróżników, którzy sporządzali swoje dzieła na długo przed powstaniem orientalistyki uniwersyteckiej.

W rezultacie projektu ukazało się dwanaście tomów opracowań, które wydane zostały przez krakowską oficynę Księgarnia Akademicka, w serii „Orientalia Polonica”.

Seria obejmuje następujące tytuły:

 • t. 1: Orientalia w „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych” Ignacego Krasickiego, oprac. zespół pod redakcją P. Siwca, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015;
 • t. 2: Tybet i Tunquim w pismach Fryderyka Szembeka, wstęp i oprac. R. Czekalska i A. Kuczkiewicz-Fraś, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015;
 • t. 3: H. Marlewicz, Ex India Lux. Romantyczny mit Indii Leszka Dunina Borkowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015;
 • t. 4: Dzieje starożytne Indii Joachima Lelewela, wstęp i oprac. A. Kuczkiewicz-Fraś i R. Czekalska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015;
 • t. 5: Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX w., t. 1: Afryka, Bliski Wschód, Turcja, oprac. zespół pod redakcją P. Siwca, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016;
 • t. 6: Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX w., t. 2: Iran, Indie, Daleki Wschód, oprac. zespół pod redakcją A. Krasnowolskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016;
 • t. 7: „Miłość węzłem bytu w nicości”. Józef Tretiak o dramacie staroindyjskim, wstęp i oprac. H. Marlewicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018;
 • t. 8: Marcin Paszkowski i jego „Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary...” (1615), wstęp i oprac. E. Siemieniec-Gołaś, A. Pawlina, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018;
 • t. 9: Opowieści kurdyjskie Meli Mahmuda Bajazidiego i Augusta Kościeszy-Żaby, wstęp i oprac. J. Bocheńska, przy współpracy M. Rzepki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018;
 • t. 10: Walentego Skorochoda Majewskiego rozprawa o Słowianach i ich pobratymcach, wstęp i oprac. A. Kuczkiewicz-Fraś, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018;
 • t. 11: Obraz osiemnastowiecznej Turcji w „Obserwacjach politycznych państwa tureckiego...” Józefa Mikoszy (1787), wstęp i oprac. E. Siemieniec-Gołaś, S. Filipowska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018;
 • t. 12: Lucjan Siemieński i Karol Załuski o literaturze perskiej, wstęp i oprac. A. Krasnowolska, R. Rusek-Kowalska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018.

Dzięki działaniom podjętym przez dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka, wszystkie dotychczas opublikowane tomy serii znajdują w najbardziej prestiżowych bibliotekach świata, w tym w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Autorzy projektu prowadzą prace nad reedycją kolejnych dzieł dotyczących szeroko pojętego „Orientu”, planując dalsze publikacje w ramach kolejnych  edycji projektu „Orientalia Polonica”.