Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190121

Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-01-21
Termin zakończenia: 2023-01-20

OPUS; edycja 15

Projekt dotyczy zjawisk zachodzących na obszarze Indii południowych, głównie w regionie historycznego, przednowoczesnego Tamilnadu, gdzie odnajdziemy wiele zróżnicowanych tradycji kulturowych, tkwiących głęboko w rzeczywistości lokalnej, ale także odwołujących się do zjawisk wspólnych kulturze całego subkontynentu indyjskiego.

Naszym celem jest kontekstualizacja elementów kultury regionu, które pojawiają się w tekstach tamże powstających i prezentujących różne aspekty już często przekształconych tradycji lokalnych. Badania zamierzamy prowadzić z perspektywy kulturowej ekologii literatury (Zapf 2016), w ujęciu której wzajemne relacje pomiędzy naturą i kulturą są źródłem powstawania sieci tekstów literackich i innych wytworów kultury postrzeganych jako zjawiska ekologiczne, tzn. osadzonych w dwóch zasadach myśli ekologicznej: wzajemnego powiązania i różnorodności. Wybranymi przez nas przykładami są religijne tradycje pańćaratra i śriwaisznawa (pāñcarātra, śrīvaiṣṇava), a także medyczno-alchemiczna tradycja tamilskich siddhów. Tradycje religijne wraz z ich literaturą, doceniając rolę natury i wykorzystując środowisko dla własnych potrzeb, odnoszą się do sakralnej geografii. Z kolei tamilscy medycy (siddhowie) wykorzystują unikatowe, naturalne elementy obszaru do stworzenia oryginalnej, chociaż odwołującej się do Ajurwedy (Āyurveda), tradycji medyczno-alchemicznej, badającej i zalecającej specyficzne dla tego regionu substancje.