Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram działań Zespołu

Zebrania zespołu odbywają się kilka razy w roku akademickim.  Poświęcone są sprawom bieżącym oraz realizacji cyklicznych zadań, którymi są w szczególności:   

  • w październiku – nadzór nad przeprowadzeniem ankiety notującej roczne działania jakościowe kierunków oraz jej analiza;   
  • w listopadzie – opracowanie wyników OZD jednostki; przekazanie wniosków dyrektorom;  
  • w grudniu – analiza ogólnouniwersyteckich badań ankietowych; przekazanie wniosków jednostkom (/kierunkom);    
  • w styczniu – przygotowanie sprawozdania z działań jakościowych Wydziału, podjętych w minionym roku kalendarzowym;   
  • w maju – weryfikacja aktualności danych w systemie USOS (np. monitorowanie wykluczania kursów z oceny zajęć); przygotowanie harmonogramu działań w kolejnym roku akademickim.