Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Forum Studentów Prawa Europy- Środkowo Wschodniej

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa to organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów prawa i administracji uczelni wyższych. Jest to niepolityczne, niezarobkowe i niezależne stowarzyszenie edukacyjne, działające na rzecz ogółu społeczności. Od 1991 roku Grupa Lokalna ELSA Kraków działa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swe cele realizuje przez różnorodne inicjatywy i projekty.

Tym razem z przyjemnością przedstawiamy Forum Studentów Prawa Europy Środkowo-Wschodniej, które odbywać się będzie w dniach 13-17 kwietnia 2011 roku w Krakowie.
Forum jest projektem ambitnym, aspirującym do funkcji istotnego czynnika w procesie integracji Europy, wzajemnego poznawania się środowisk prawniczych różnych państw. Jego głównym celem jest stworzenie sieci partnerów – studentów prawa Europy Środkowo-Wschodniej i stanie się źródłem dalszych inicjatyw.

Organizator pragnie, by projekt był nowoczesnym i rozbudowanym narzędziem współpracy międzynarodowej na poziomie niepaństwowym – poziomie organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Służyć ma temu różnorodność działań podejmowanych w ramach Forum: z jednej strony kilkudniowego spotkania młodzieży z wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej wypełnionego spotkaniami, warsztatami, obradami problemowych grup roboczych. Drugim istotnym punktem projektu będzie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce prawnych aspektów procesów integracyjnych zachodzących w Europie i na całym świecie, z udziałem wybitnych naukowców i przedstawicieli administracji państwowej.

Pragniemy, by Forum Studentów Prawa Europy Środkowo-Wschodniej stało się projektem cyklicznym – jego organizacji co roku mieliby podejmować się przedstawiciele innego państwa, co uczyniłoby z Forum stałe miejsce współpracy ponad granicami.

więcej: http://elsa.lex.edu.pl/pw/index2.php?id=oforum