Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrazy kultur świata - w języku, w sztuce, w mediach

Obrazy kultur świata

wtorek, 25 maja 2010 18:13

Zakład Wiedzy o Kulturze oraz Zakład Dramatu, Teatru i Filmu Wydziału Filologicznego we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej: Obrazy kultur świata (w języku, w sztuce, w mediach). Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2011 roku w Toruniu.

Opiekę naukową nad konferencją sprawują:

prof. dr hab. Zofia Mocarska-Tycowa

dr Joanna Bielska-Krawczyk

dr Sylwia Kołos

dr Magdalena Mateja

Żyjąc we współczesnej kulturze, która ma w znacznej mierze charakter obrazowy, siłą rzeczy sporą część informacji na temat świata uzyskujemy dzięki obrazom właśnie. W dużym stopniu to im zawdzięczamy zatem nasze wyobrażenia na temat rzeczywistości – w tym rzeczywistości kulturowej. W szczególności zaś na nich opieramy swoje myślenie o jej bardziej odległych rejonach – o kulturach, które (z racji swojego oddalenia geograficznego oraz prezentowanych cech) są dla nas ciągle jeszcze egzotyczne. Na podstawie tych obrazów wyciągamy wnioski dotyczące sposobu życia ludzi właściwego dla danej kultury oraz ich sposobu myślenia i działania. Na ich podstawie dokonujemy też niejednokrotnie wartościowania i ocen tych kultur.

 Rodzą się więc pytania o to: na ile możemy ufać obrazom, dającym nam dostęp do danej kultury? Jakie ma znaczenie to, kto jest twórcą danego obrazu i w jakim kręgu kulturowym on powstał? Co obraz mówi nam o nastawieniu jego twórcy do przedstawianej rzeczywistości? W jaki sposób poprzez obrazy można manipulować społecznym odbiorem pewnych kultur? I jak bronić się przed manipulacją dokonywaną na nas przez obrazy? Wreszcie, na ile obrazy pomagają nam poznać i zrozumieć daną kulturę, a na ile nam to utrudniają?

 W celu odpowiedzenia na te i inne pytania związane z tematem konferencji chcielibyśmy spotkać się z przedstawicielami nauk zajmujących się analizą obrazów różnego rodzaju (z historykami i teoretykami sztuki, z filmoznawcami i medioznawcami, a także językoznawcami i literaturoznawcami – jako, że w języku odciśnięty jest także pewien obraz świata, literatura zaś operuje również kategorią obrazu). Pragnęlibyśmy także przywitać w gronie obradujących nad tym tematem: antropologów kultury, etnologów, kulturoznawców i badaczy zajmujących się poszczególnymi kulturami (np. orientalistów, pracowników japonistyki, sinologii, arabistyki, afrykanistyki itp).

 Osoby, które zdecydują się wziąć udział w tej konferencji pragnęlibyśmy zachęcić do podjęcia refleksji m.in. nad następującymi problemami:

- charakter komunikatu dotyczącego innych kultur a medium, w którym kreowany jest obraz

- obrazy kultur świata a właściwe danemu medium środki obrazowe i sposoby obrazowania

- wizja kultury wynikająca z danego obrazu a gatunek wypowiedzi i jej stylistyka

- perswazyjność obrazów

- wiarygodność obrazów i sposoby jej weryfikacji

- obraz innej kultury a światopogląd jego twórcy

- charakter obrazu a charakter kultury, którą on ukazuje (cechy kulturowe a obraz kultury)

- obraz a zawarta w nim intencja i rodzaj wartościowania (mitologizowanie kultur)

- wybór prezentowanych zjawisk kulturowych a wyłaniający się z danego komunikatu obraz określonej kultury

- stereotypizacja wizji danej kultury za sprawą obrazów lub rozbijanie przez nie stereotypów

- obraz danej kultury dawniej i dziś

- przyczyna zmian zachodzących w sposobach obrazowania danej kultury

- obrazy kultur świata a: procesy globalizacyjne, deterytorializacja kultur, peryferyzacja centrum, westernizacja, etc.

- obrazy danej kultury tworzone w jej obrębie i tworzone przez członków kultury zachodniej

- obrazy kultury zachodniej tworzone na gruncie innych kultur

- wpływ kultur pozaeuropejskich na obraz kultury współczesnej

- obrazy kultur świata w języku, w tekstach literackich, w prasie, w telewizji (dzienniki telewizyjne, reportaże, spotkania z podróżnikami, i inne programy), w filmie, w malarstwie i rzeźbie, w plakacie, w reklamie, w teledyskach, etc.

 

Zgłoszenia z propozycją tematu prosimy przesyłać do końca października 2010 roku na adres:

 Zakład Wiedzy o Kulturze

Instytut Literatury Polskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Fosa Staromiejska 3

87-100 Toruń

z dopiskiem: „Obrazy kultur świata"

 

albo mailowo na adres dr Joanny Bielskiej-Krawczyk: joannabk@umk.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacje, jakie powinny znaleźć się przy zgłoszeniu:

 1. Imię, nazwisko, stopień naukowy

2. Reprezentowana dyscyplina naukowa oraz ośrodek badawczy

3. Zainteresowania badawcze

4. Proponowany temat referatu

5. Zarys poruszanej problematyki i/lub słowa klucze

6. Dane do kontaktu (adres, mail, telefon)

 

Długość wystąpienia nie może przekroczyć 15–20 minut (ok. 8–10 stron wydruku komputerowego). Przewidywany jest druk książki pokonferencyjnej. Przeznaczone do druku wersje referatów powinny być nadesłane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konferencji.

 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i winna być uiszczona do końca listopada 2010 roku. Pieniądze należy wpłacić przelewem bankowym, podając swoje nazwisko, na konto:

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 3174 8579

z dopiskiem: „Obrazy kultur świata"

Data opublikowania: 06.03.2011
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek