Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władca emiratu Szardża uhonorowany najwyższym odznaczeniem UJ

Władca emiratu Szardża uhonorowany najwyższym odznaczeniem UJ

15 października na Uniwersytecie Jagiellońskim gościł Jego Wysokość szejk dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, władca emiratu Szardża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, członek Najwyższej Rady Federalnej tego państwa.

W trakcie wizyty dr Sultan Al Qasimi otrzymał złoty medal „Plus Ratio Quam Vis” m.in. za działalność na polu kultury i nauki oraz zasługi w budowie mostów między cywilizacjami.

Wizyta miała miejsce w trakcie odbywającej się w dniach 13-15 października na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencji "Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919‒2019", zorganizowanej z okazji setnej rocznicy utworzenia Instytutu Orientalistyki UJ.

Swój pobyt na najstarszej polskiej uczelni władca Szardży rozpoczął od zwiedzania Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie obejrzał wystawę pt. „Orientalne Skarby Biblioteki Jagiellońskiej” oraz najcenniejsze obiekty z księgozbioru BJ. Następnie dr Sultan Al Qasimi udał się do Collegium Novum, gdzie wziął udział w spotkaniu z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem. Spotkanie dotyczyło rozwoju współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a emiratem Szardża, zwłaszcza w dziedzinie studiów arabistycznych i badań nad cywilizacją islamu.

Kulminacyjnym punktem wizyty było uroczyste posiedzenie Senatu UJ, podczas którego dr Sultan Al Qasimi otrzymał złoty medal „Plus Ratio Quam Vis”.

-  Dewiza „Plus Ratio Quam Vis” (łac. Więcej znaczy rozum niż siła.) jest myślą przyświecającą całokształtowi działalności najstarszej polskiej Uczelni – przypomniał zgromadzonym w Auli Collegium Novum uczestnikom ceremonii rektor UJ prof. Wojciech Nowak. – Jest taki piękny zwyczaj uniwersytecki podkreślający fakt, że istnieją ludzie dla Uniwersytetu Jagiellońskiego szczególnie ważni, wyjątkowi poprzez czyny, niedoścignieni dzięki osiągnięciom, godni naśladowania z uwagi na piękno ducha i wyjątkowość intelektu. Po prostu mistrzowie. Podczas dzisiejszej uroczystości Uniwersytet Jagielloński honoruje swoim najwyższym odznaczeniem taką właśnie osobę – oznajmił rektor.

Laudację na cześć nagrodzonego wygłosiła dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ prof. Barbara Michalak-Pikulska. Wymieniając zasługi laureata zwróciła uwagę m.in. na niezwykle szeroką i owocną działalność naukową dr Sultana Al Qasimi, zwłaszcza w dziedzinie badań historycznych rejonu Zatoki Perskiej, jego twórczość literacką, na którą składają się liczne sztuki teatralne, wiersze oraz opracowania literackie, oraz wytężoną działalność na rzecz wsparcia nauki i kultury w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na świecie. Przypomniała, że laureat jest głową kilku uczelni wyższych i instytucji naukowych oraz członkiem licznych międzynarodowych organizacji naukowych, doktorem honoris causa uczelni na kilku kontynentach. Z Instytutem Orientalistyki UJ dr Sultan Al Qasimi współpracuje od 2018 r.

- Jego Wysokość Szejk Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi swoją postawą uosabia cnoty i wartości uniwersyteckie, kierując się w swojej pracy i badaniach prawdą i rzetelnością. Nie tylko wspiera dobre inicjatywy, ale sam jest inspiratorem nowych idei i działań. Dostrzega potrzebę łączenia rozwoju wiedzy z poszanowaniem tradycji i dorobku kulturowego. Jest wielce zaangażowany nie tylko w działalność we własnym kraju, ale też i na świecie w budowanie mostów porozumienia pomiędzy cywilizacjami Wschodu i Zachodu. Wsparcie i propagowanie ojczystej kultury postrzega z perspektywy ochrony światowego dziedzictwa kulturowego, a we współdziałaniu oraz wymianie myśli i doświadczeń widzi drogę rozwoju - stwierdził rektor UJ prof. Wojciech Nowak, podkreślając, że zasługi te w pełni realizują dewizę Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus Ratio Quam Vis”.

Dziękując za uhonorowanie medalem, dr Sultan Al Qasimi z uznaniem wyraził się o roli Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zwłaszcza Instytutu Orientalistyki w budowanie pozytywnych relacji i dialogu z innymi kulturami, w tym z cywilizacją muzułmańską. Podkreślił przy tym znaczenie rozpoczętej w ubiegłym roku ożywionej współpracy Emiratu Szardży z tą jednostką i wyraził chęć kontynuowania i rozwoju kontaktów naukowych z Uniwersytetem Jagiellońskim w różnych dziedzinach wiedzy oraz otwierania nowych przestrzeni współpracy akademickiej.

Fotoreportaż znajduje się na stronie Portalu UJ.