Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Goście z rzymskiego Uniwersytetu Sapienza z roboczą wizytą na Wydziale Filologicznym

Goście z rzymskiego Uniwersytetu Sapienza z roboczą wizytą na Wydziale Filologicznym

Uniwersytet La Sapienza w Rzymie to jedna z najpotężniejszych i najbardziej prestiżowych akademii na świecie, a jej tradycje sięgają odległych początków XIV wieku.

Przyszłość jest tutaj przeszłością, głosi dewiza rzymskiej uczelni, a tradycję współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim ze względu na bogatą historię obu tych uczelni można zaliczyć do najbardziej trwałych w Europie. Szczególne miejsce dla dalszego rozwoju tej polsko-włoskiej współpracy akademickiej w środowisku badaczy literatury i języka.

Od 18 do 21 marca 2019 roku Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjmował delegację uczonych z wydziału Literatury i Filozofii Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. W roboczej wizycie w Krakowie wzięli udział doskonale znany w naszym uniwersyteckim środowisku polonista prof. Luigi Marinelli – doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka literatury rosyjskiej prof. Barbara Ronchetii, a także angliści Riccardo Capoferro, Donatella Montini, Iolanda Plescia z Katedry Studiów europejskich, amerykańskich i międzykulturowych wraz z reprezentantką doktorantów, slawistką i polonistką Giulią Olgą Fasoli.

Wizyta ta była pierwszym krokiem do realizacji rodzącego się systematycznie projektu konsorcjum badawczo-dydaktycznego pod roboczą nazwą Extralocal perspectives on Languages, Cultures and Literatures. Polish-Italian Project. Ideą przewodnią tego pomysłu jest komparatystyczne ujęcie kontekstów literackich, językowych i kulturowych. Głównym celem projektu jest wprowadzenie do szerszego europejskiego wymiaru wymiany kulturowej, przeglądu konwencjonalnych strategii i wątków interpretacyjnych literatur i języków, postrzeganych dotąd wyłącznie z perspektywy narodowej. Ciekawość badawczą będą stymulować percepcja własnej kultury przez inny język, spojrzenie na nią z zewnątrz, porównanie spojrzeń na "innego" z różnych perspektyw. Filologiczne konsorcjum ma wesprzeć próby wspólnego nowego odczytania kanonu literackiego, wzajemnego zrozumienia i wykroczenia poza granice własnej kultury. Szczególny nacisk położony tu będzie na okres związany z przemianami społecznymi i kulturowymi zachodzącymi dynamicznie po 1989 roku.

Pobyt włoskich uczonych w Krakowie także znakomitą okazją do prezentacji ich najnowszych dociekań badawczych w cyklu specjalnie przygotowanych wykładów wygłoszonych dla studentów i profesury Wydziału Filologicznego. Luigi Marinelli wygłosił w języku polskim wykład zatytułowany Między krytyką tekstu a krytyką przekładu: włoskie perypetie wiersza Campo di Fiori Czesława Miłosza. Barbata Ronchetti zaś, w ramach cyklu Spotkania Wschodnie w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, wystąpiła z wykładem pt. Современная русская литература. "Родины" прошлого в литературном настоящем и хоровое повествование о "знаках истории".

Angliści mogli zaś wysłuchać wykładów Riccardo Capoferro - Representing Conrad in European Graphic Narratives, Iolanda Plescia wygłosiła wykład pod tytułem Translating Shakespeare for contemporary audiences - texts to read, texts to perform, a Donatella Montini zainteresowała słuchaczy wystąpieniem zatytułowanym Didattica della lingua e mise-en-page nei dialoghi anglo italiani di John Florio.

Drugą istotną częścią wizyty studyjnej włoskiej delegacji na Wydziale Filologicznym były robocze spotkania plenarne oraz dyskusje w wydziałowych jednostkach, mające na celu ostateczne wypracowanie formuły tego międzynarodowego projektu.

Idea współpracy z włoskimi partnerami zrodziła się stosunkowo dawno, ale nie mogła odnaleźć właściwiej dla siebie postaci. Intelektualne i organizacyjne ramy początkowej fazy projektu na przełomie roku 2018 i 2019 określili dr hab. Władysław Witalisz prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studenckich oraz prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej i zarazem rektor PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, wraz z piszącym te słowa.

 

dr Bartosz Gołąbek

1.04.2019

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Zmarł prof. Franciszek Ziejka
Dr hab. Michał Németh członkiem Academia Europaea
Projekty z naszego Wydziału finansowane w konkursie UNA EUROPA
Dr hab. Władysław Witalisz kandydatem na Dziekana Wydziału Filologicznego na kadencję 2020-2024