Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201001

Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie formy zajęć w semestrze zimowym 2020/21

Data: 01.10.2020 - 28.01.2021
Wytyczne Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie formy zajęć w semestrze zimowym 2020/21

Dziekan Wydziału Filologicznego ustala następujące wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21

 

 

 

 

  1. Uwzględniając rekomendacje kolegium rektorskiego, w semestrze zimowym 2020/21 studia na Wydziale Filologicznym będą prowadzone w formie zdalnej, zdalnej z elementami stacjonarnymi lub stacjonarnej.  
  2. W przypadku wprowadzenia zajęć stacjonarnych dla danego rocznika każdy student powinien mieć możliwość zrealizowania co najmniej 25% zajęć przewidzianych w programie studiów w danym semestrze w formie stacjonarnej.
  3. W planowaniu formy zajęć należy wziąć pod uwagę wielkość grup, dostępność odpowiednich sal, wymagania metodologiczne przedmiotu.
  4. Decyzję o formie zajęć dla kierunku studiów, roku studiów na kierunku oraz poszczególnych kursów  podejmuje dyrektor instytutu w porozumieniu z kierownikiem kierunku, prowadzącym zajęcia i studentami danego kierunku (np. starostą roku, przedstawicielami studentów w Radzie Instytutu ). Ogólna informacja o formach zajęć wybranych dla kierunków studiów zostanie opublikowana na stronach internetowych instytutów do końca lipca 2020. Szczegółowa informacja o formach poszczególnych kursów zostanie opublikowana do 7 września 2020. 
  5. Organizacja zajęć w pomieszczeniach uczelni wymaga zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych: przynajmniej 4m2 powierzchni sali na studenta oraz 1,5m odstępu między krzesłami. Harmonogram zajęć w formie stacjonarnej powinien być przekazany do wiadomości administratora budynku.
  6. Prowadzący i studenci uczestniczący w zajęciach stacjonarnych dostosują się ponadto do przygotowywanych przez UJ szczegółowych wytycznych sanitarnych oraz procedur postępowania na wypadek pojawienia się większego zagrożenia bądź zakażenia COVID-19 na terenie uczelni.