Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wnioski stypendialne 2022/23 USOSweb

W dalszym ciągu zachowują moc zarządzenia Rektora UJ: nr 43 z 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w UJ, zmienionego zarządzeniem nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 września 2021 roku, w tym przepisy o minimalnych progach przyznania stypendium oraz nr 44 w sprawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJ.

Wydruki wniosków (bez załączników) należy dostarczyć do sekretariatu w terminie do 30.09.2022 r.

W przypadku konieczności dokonania uzupełnień w dokumentacji w USOSweb po 20.09.2022 r. prosimy o kontakt z sekretariatem, w celu uzyskania dostępu do formularzy. 

Data opublikowania: 08.09.2022
Osoba publikująca: Magdalena Rogóż-Kotowska