Reading Companion Books Building Competition

Na mocy porozumienia i umowy zawartej pomiędzy władzami Wydziału Filologicznego a firmą IBM zainicjowano program o nazwie Reading Companion Books Building Competition – pilotaż. Program jest pilotażową wersją konkursu dla studentów UJ na tworzenie książek do nauki czytania w języku angielskim przy wykorzystaniu narzędzia IBM ‘Reading Companion – Book Builder'. Więcej o inicjatywie IBM na stronach www.readingcompanion.com.

Realizacja projektu odbywa się w ramach kursu opcyjnego w wymiarze 30 godzin w okresie 1 kwietnia 2011 – 31 października 2011. Zajęcia prowadzi mgr Leszek Bajkowski, pracownik Instytutu Filologii Angielskiej.

W ramach zajęć studenci przygotowują książki elektroniczne (e-booki) służące do nauki czytania na głos i poprawy błędów w wymowie angielskiej. Materiał dydaktyczny ma formę tekstu z lektorem czytającym jego fragmenty, natomiast rolę nauczyciela przejmuje animowana postać oraz moduł automatycznego rozpoznawania mowy. Opracowanie książki polega na przygotowaniu jej strony koncepcyjnej, tekstowej, wizualnej oraz dźwiękowej.

Przygotowane projekty są przedmiotem konkursu, w którym nagrody fundowane są przez IBM. W przypadku aprobaty zespołu ekspertów Reading Companion, przygotowane w trakcie projektu e-booki trafią także do elektronicznej biblioteki platformy e-learningowej Reading Companion, skąd zostaną udostępnione użytkownikom zarejestrowanym na platformie, w tym dzieciom i dorosłym w Stanach Zjednoczonych oraz uczniom i kursantom, dla których język angielski jest językiem obcym. Opracowywane przez studentów e-booki mają na celu wspomaganie nauki dorosłych, przy czym szczególny nacisk kładzie się na typowe błędy popełniane przez Polaków.

Poza wymienionym wyżej celem głównym, realizacja projektu zawiera w sobie próbę zastosowania podejścia praktycznego, w tym nauki poprzez bezpośredni kontakt z najnowszymi technologiami. Na zakończenie kursu uczestnicy zajęć oraz nauczyciel prowadzący sformułują wnioski dotyczące różnych aspektów pracy z narzędziami IBM oraz możliwości efektywnego zastosowania aparatu rozpoznawania mowy opartego na statystyce do celów dydaktycznych. Projekt ma wskazać także na wyłaniające się w trakcie realizacji istotne aspekty podjętego partnerstwa.