Małopolska Noc Naukowców 2017 Wydział Filologiczny

Małopolska Noc Naukowców 2017 - wykłady

Wykłady:

 1. Od pisma klinowego po pismo persko-arabskie czyli o piśmie (a właściwie pismach) w świecie irańskim i ich użytkownikach.
 2. Z warsztatu badacza Indii Południowych:
  1. Jak współcześnie badać dawne Indie – o fascynujących wyzwaniach indologii,  
  2. W poszukiwaniu sanskryckich manuskryptów autorstwa kobiet,
  3. Wiedza, talent, skupienie. Avadhāna, czyli indyjska sztuka pamięci,
  4. Remedia na starość i śmierć w literaturze tamilskich siddharów.
 3. Tytuł: Czym jest filologia?
 4. OpenArt: sztuka współczesna dla wszystkich.
 5. Projekt AudioMovie - Kino Dostępne dla Wszystkich.

Regulamin zwiedzania

I. Od pisma klinowego po pismo persko-arabskie czyli o piśmie (a właściwie pismach) w świecie irańskim i ich użytkownikach

Starożytni Irańczycy postrzegali pismo jako coś gorszego od słowa mówionego, dlatego nigdy nie stworzyli własnego, autorskiego systemu zapisu. Z chęcią adaptowali jednak różne alfabety, dostosowując je do własnych potrzeb. Znajdziemy tu zatem teksty zapisane akadyjskimi klinami, znakami arabski, w piśmie indyjskim, alfabecie greckim czy nawet łaciński. Dobór odpowiedniego alfabetu wiązał się m.in. z wyznawaną religią - zaratusztrianizmem, islamem, chrześcijaństwem czy judaizmem. Czy można więc powiedzieć, że w świecie irańskim istnieje ścisły związek między tym, jak ludzie piszą, a tym, w co wierzą?

Organizator: Instytut Orientalistyki.

Prowadzący: dr Mateusz Kłagisz.

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9B, sala 505. Ilość miejsc: 90.

Godziny wykładu: 13.30 – 14.30

Rejestracja: od 20 września 2017.

II. Z warsztatu badacza Indii Południowych

1. Jak współcześnie badać dawne Indie – o fascynujących wyzwaniach indologii, godz. 16.00-16.45. Prowadzący: prof. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz,

2. Remedia na starość i śmierć w literaturze tamilskich siddharów, godz. 16.45-17.30. Prowadzący: Ilona Kędzia.

3. W poszukiwaniu sanskryckich manuskryptów autorstwa kobiet, godz. 17.45-18.30. 

Prowadzący: prof. Lidia Sudyka,

4. Wiedza, talent, skupienie. Avadhāna, czyli indyjska sztuka pamięci, godz. 18.30-19.15 Prowadzący: Hermina Cielas,

                     

Cykl wykładów ma na celu prezentację badań prowadzonych przez kilka badaczek-indolożek z Instytutu Orientalistyki w Indiach Południowych. Celem prezentacji jest przedstawienie fascynujących wyzwań współczesnej indologii, badającej języki i kulturę wybranego regionu Indii w perspektywie jej dawnego kształtu i współczesnych modyfikacji. Obszar Indii Południowych pozostaje obecnie jednym z najważniejszych pól badań indologicznych, stąd proponujemy kilka zróżnicowanych prezentacji przybliżających mało jeszcze znaną dziedzinę.

 

Organizator: Instytut Orientalistyki.

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9B, sala 402. Ilość miejsc: 60.

Godziny wykładów: 16.00-19.15

Rejestracja: od 20 września 2017

III. Czym jest filologia?

Filologia oznacza miłość słowa. Nauki filologiczne wyrosły z zainteresowań językiem i literaturą, więc studiowanie filologii to przede wszystkim nauka języków i literatur. Badania językoznawcze i literaturoznawcze, które są podstawą wiedzy filologicznej, ulegają modyfikacjom, więc współczesna filologia interesuje się również kulturą narodów i kręgów cywilizacyjnych, komunikacją międzykulturową oraz przekładem. Na Wydziale Filologicznym można studiować wiele języków - na przykład angielski, niemiecki, francuski, włoski, chiński, turecki, arabski, czeski czy chorwacki. 

Celem wykładu jest prezentacja warsztatu filologa oparta o doświadczenia badacza języków słowiańskich.
Dla uczestników Nocy Naukowców przygotowaliśmy film niespodziankę.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej.

Prowadzący: dr hab. Maciej Czerwiński.

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9B, sala 505. Ilość miejsc: 90.

Godziny wykładu: 18.00 – 19.00.

Rejestracja: od 20 września 2017.

IV. OpenArt: sztuka współczesna dla wszystkich

Pokaz innowacyjnego przewodnika multimedialnego na urządzenia przenośne ułatwiającego dostęp do dzieł sztuki dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz polepszającego doświadczenie odbioru sztuki dla osób pełnosprawnych z Polski i zza granicy.

Aplikacja Open Art oprowadza po zbiorach sztuki współczesnej, znajdujących się w muzeach narodowych w Warszawie i Krakowie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Do muzeum można przyjść z własnym smartfonem, ale można też pozostać w domu i nie wychodząc na zewnątrz poznawać eksponaty za pomocą tego przewodnika.

Organizator: Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową.

Prowadzący: dr Anna Jankowska.

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9B, sala 505. Ilość miejsc: 90.

Godziny pokazu: 16.30-17.00.

Rejestracja: od 20 września 2017.

Projekt AudioMovie - Kino Dostępne dla Wszystkich

Pokaz filmowy specjalnej aplikacji mobilnej, która pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielnie uczestniczyć w seansach kinowych. Audiodeskrypcję odsłuchają na własnym smartfonie bez konieczności wypożyczania nieznanego im sprzętu z kina. Z kolei osoby starsze i wszyscy, którzy nie lubią czytać napisów będą mogli uruchomić na swoim telefonie ścieżkę lektorską. 

Organizator: Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową.

Prowadzący: dr Anna Jankowska.

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9B, sala 505. Ilość miejsc: 90.

Godziny pokazu: 17.00-18.00.

Rejestracja: od 20 września 2017.

Małopolska Noc Naukowców 2017 - warsztaty

Warsztaty:

 1. Warsztaty staroperskiego pisma klinowego.
 2. Literackie śledztwa - jak wyliczyć autorstwo tekstu?
 3. Serial kostiumowy w przekładzie.
 4. Szekspir po polsku. Warsztat reżyserski.

Regulamin zwiedzania

I. Warsztaty staroperskiego pisma klinowego

Irańczycy do pisania klinami potrzebowali kawałka skały, dłuta i młotka, ewentualnie, glinianej tabliczki i trzcinki. My dziś mamy do dyspozycji komputery i przenośne pamięci USB. Okazuje się jednak, że nasze nowoczesne nośniki wcale nie dają nam gwarancji, że kolejne pokolenia będą mogły przeczytać to, co napiszemy. Kamień okazuje się trwalszy, dlatego od jakichś dwóch i pół tysiąca lat Dariusz I Achemenida (550-486 r. p.n.e.) opowiada nam na nowo historię o zbuntowanym Gaumacie, który próbował pozbawić go władzy, dlatego musiał stracić głowę. W czasie warsztatów omówione zostanie nie tylko staroperskie pismo klinowe, ale uczestnicy będą mieli szansę sami nauczyć się pisać klinami.

Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizator: Instytut Orientalistyki.

Prowadzący: dr Mateusz Kłagisz.

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9B, sala 505. Ilość miejsc: 50.

Godziny warsztatu: 12.00-13.00.

(w razie dużej ilości zgłoszeń warsztaty można powtórzyć w godz. 11.00-12.00).

Rejestracja: od 20 września 2017.

II. Literackie śledztwa - jak wyliczyć autorstwo tekstu?

Na warsztacie uczestnicy poznają metodę badania autorstwa tekstu przy użyciu stylometrii. Prelegent zaprezentuje publiczności w jaki sposób poprzez wyliczenia frekwencji powtarzania słów można  ustalić kto jest autorem danej książki  - warsztat zostanie uzupełniony licznymi przekładami z literatury angielskiej  i amerykańskiej. 

Organizator: Instytut Filologii Angielskiej.

Prowadzący: dr Jan Rybicki.

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9A, sala 2A. Ilość miejsc: 30.

Godziny warsztatu: 19.00-20.00

Rejestracja: od 20 września 2017.

III. Serial kostiumowy w przekładzie.

Warsztat przybliży uczestnikom najciekawsze aspekty polskiej tradycji tłumaczenia lektorskiego: popularne techniki kondensacji i eliminacji. Następnie przybliży specyfikę tłumaczenia adaptacji klasyki literackiej na przykładzie wybranych ekranizacji "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen, by wreszcie zaprosić uczestników do samodzielnych prób przekładu i wspólnej dyskusji wokół wybranych strategii. 

Organizator: Instytut Filologii Angielskiej.

Prowadzący: dr Agata Hołobut.

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9A, sala 2A. Ilość miejsc: 30.

Godziny warsztatu: 18.00-19.00.

Rejestracja: od 20 września 2017.

IV. Szekspir po polsku. Warsztat reżyserski.

Na warsztacie uczestnicy poznają podstawowe fakty dotyczące tłumaczenia sztuk Szekspira na język polski oraz dowiedzą się szeregu ciekawostek związanych z polskimi tłumaczami i ich pracą.  Następnie będą mogli wcielić się w reżyserów teatralnych i aktorów, przed którymi zostanie postawione zadanie wyboru przekładu na użytek zaimprowizowania krótkich scenek z wybranych sztuk.

Organizator: Instytut Filologii Angielskiej.

Prowadzący: dr Agnieszka Romanowska.

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9A, sala 2A. Ilość miejsc: 30.

Godziny warsztatu: 16.00-17.30.

Rejestracja: od 20 września 2017.

Małopolska Noc Naukowców 2017 - konkursy, zabawy

Konkursy, zabawy:

 1. Namaluj/narysuj literaturę.
 2. Przetłumacz na polski.
 3. Tai Chi – ruch w bibliotece.

Regulamin zwiedzania

I. Namaluj/narysuj literaturę

Zabawa z literaturą dla dzieci z klas 1 - 3. Uczestnicy wysłuchają fragmentu krótkiego utworu literackiego. Następnie otrzymują papier, kredki, farby i zostają poproszeni o dowolne zilustrowanie usłyszanego tekstu.  

Dla uczestników przewidziano nagrody i dyplomy.

Organizator: Biblioteka Wydziału Filologicznego.

Prowadzący: 

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9B, parter.

Ilość miejsc: 40.

Godziny zabawy: 10.00-11.30.

Rejestracja: od 20 września 2017.

II. Przetłumacz na polski

Konkurs tłumaczeniowy przeznaczony dla uczniów klas językowych. Uczestnicy otrzymują krótki fragment tekstu literackiego w języku obcym, który należy przetłumaczyć na język polski. Możliwa praca w zespołach i korzystanie ze słowników.

Osoby uczestniczące w konkursie wybiorą wcześniej język, z którego chcą tłumaczyć (rejestracja online).

Organizator: Biblioteka Wydziału Filologicznego.

Prowadzący: 

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9B, parter.

Ilość miejsc: 30.

Godziny zabawy: 12.00-14.00.

Rejestracja: od 20 września 2017.

III. Tai Chi – ruch w bibliotece

Profesjonalny trener Krakowskiej Szkoły Chen Tajiquan zapozna uczestników z wielowiekową tradycją i filozofią chińskiej gimnastyki medytacyjnej w ruchu. Następnie poprowadzi zajęcia polegające na synchronicznym wykonywaniu układów ruchowych, usprawniających koordynację pomiędzy ciałem a umysłem. 

Organizator: Biblioteka Wydziału Filologicznego.

Prowadzący: 

Miejsce: Wydział Filologiczny, Collegium Paderevianum, Al. Mickiewicza 9B, parter.

Ilość miejsc: 25.

Godziny zabawy: 14.00-15.00

Rejestracja: od 20 września 2017.