Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Antoni Bobrowski

Pełnomocnicy Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia:

We wszystkich jednostkach Wydziału powołano pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia. Na potrzeby swoich jednostek opracowują raporty z oceny zajęć dydaktycznych oraz podejmują lokalne działania na rzecz budowania kultury jakości.
Obecnie pełnomocnikami są:

 • Dr Władysław Chłopicki (Instytut Filologii Angielskiej),
 • Dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer (Instytut Filologii Germańskiej),
 • Dr Aleksandra Klęczar (Instytut Filologii Klasycznej),
 • Dr Magdalena Bartkowiak-Lerch (Instytut Filologii Romańskiej),
 • Dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej),
 • Dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej),
 • Dr Laszlo Nagy (Instytut Językoznawstwa),
 • Dr Marcin Jakubczyk (Instytut Językoznawstwa),
 • Dr Agnieszka Pałka-Lasek (Instytut Orientalistyki),
 • Dr Aleksander Gomola (Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową).