Filolog pracUJe! - warsztaty: ścieżka korporacyjna

Uczestnik Projektu, będący Studentem na Wydziale Filologicznym UJ kierunku neofilologia (wszystkie specjalności) i przystępujący do realizacji ścieżki korporacyjnej w Projekcie ma obowiązek uczestnictwa w:

a) warsztatach OUTSOURCING W ZASIĘGU RĘKI (30 h) ,

b) warsztatach NIE BÓJ SIĘ IT! KOMPETENCJE CYFROWE W OUTSOURCINGU (20 h),

c) wizytach studyjnych POZNAJ SWOJEGO PRZYSZŁEGO PRACODAWCĘ (1 wizyta studyjna – 10 h).

 

Wybór konkretnej ścieżki dokonywany jest na etapie rekrutacji.

 

Warsztaty OUTSOURCING W ZASIĘGU RĘKI zostaną zrealizowane w grupach 10-osobowych. Warsztaty realizowane będą w okresie XI 2017 - II 2018. Warsztat obejmuje 30 godzin zajęć z następującej tematyki: Procesy w outsourcingu finansowo-księgowym, prawo pracy, zarządzanie personelem, ścieżki kariery w organizacji, kariera humanisty w organizacji finansowej, prowadzenie korespondencji biznesowej, elementy etykiety biznesowej, zarządzanie zespołem wirtualnym, strategie CSR w organizacji, specyfika pracy korporacyjnej (umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem, planowanie, itd.). W warsztatach wezmą udział wszyscy uczestnicy ścieżki korporacyjnej.

 

Warsztaty NIE BÓJ SIĘ IT! KOMPETENCJE CYFROWE W OUTSOURCINGU zostaną zrealizowane w grupach 8-osobowych. Warsztaty realizowane będą w okresie II 2018 - V 2018. Warsztat obejmuje 20 godzin zajęć z następującej tematyki: obsługa programu Excel na poziomie średniozaawansowanym, umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej, zarządzanie projektami wg metodologii PMI, pisanie map procesowych i prowadzenie dokumentacji projektowej, praca z analizą dużych zbiorów danych (Big Data Analysis). W warsztatach wezmą udział wszyscy uczestnicy ścieżki korporacyjnej.

 

Wizyty studyjne POZNAJ SWOJEGO PRZYSZŁEGO PRACODAWCĘ zostaną zrealizowane w grupach 10-osobowych. Warsztaty realizowane będą w okresie II 2018 - V 2018. Wizyta obejmuje 10 godzin i ma na celu: zapoznania się ze specyfiką pracy w sektorze outsourcingu. Łączą pozyskanie informacji teoretycznych (zapoznanie z działalnością i technologią, warunkami pracy, itp.) z możliwością weryfikacji tych informacji i doświadczenia – zwiedzeniem miejsca pracy, spotkania i rozmowy z pracownikami, symulacji w celu przyjrzenia się, jak różne rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistości, poznanie praktycznych zastosowań narzędzi i zagadnień omówionych w cz. teoretycznej. W warsztatach wezmą udział wszyscy uczestnicy ścieżki korporacyjnej. Wizyty studyjne odbędą się wyłącznie na terenie Krakowa. Uczestnik jest zobowiązany stawić się samodzielnie i na własny koszt we wskazanym miejscu wizyty studyjnej. UJ zobowiązuje się udostępnić informację o miejscu wizyty studyjnej przynajmniej na 7 dni przed jej terminem.