Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość Kształcenia

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Istniejący na Wydziale Filologicznym od 2012 r. zespół ds. doskonalenia jakości kształcenia podejmuje działania zmierzające do doskonalenia oferty dydaktycznej, opracowuje dane dotyczące efektów działalności dydaktycznej, proponuje działania naprawcze.

Obecnie zespół tworzą: 

  • dr Magdalena Bartkowiak-Lerch (Instytut Filologii Romańskiej) – przedstawicielka nauczycieli akademickich
  • dr Barbara Podolak (Instytut Orientalistyki) – przewodnicząca, pełnomocnik dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia,
  • dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej) – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia,
  • mgr Dorota Palik (Instytut Orientalistyki) – przedstawicielka administracji,
  • mgr Krystian Piotrowski (Instytut Filologii Angielskiej) – przedstawiciel doktorantów,
  • Emilia Herok (Instytut Filologii Klasycznej) – przedstawicielka studentów