Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość Kształcenia

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

(z wyszczególnieniem ról wynikających z Zarządzenia Rektora UJ nr. 36/2010).

Istniejący na Wydziale Filologicznym od 2012 r. zespół ds. doskonalenia jakości kształcenia podejmuje działania zmierzające do doskonalenia oferty dydaktycznej, opracowuje dane dotyczące efektów działalności dydaktycznej, proponuje działania naprawcze.
Obecnie zespół tworzą: 

  • dr Władysław Chłopicki (Instytut Filologii Angielskiej) – przedstawiciel nauczycieli akademickich,
  • dr Barbara Podolak (Instytut Orientalistyki) – przewodniczący, pełnomocnik dziekana wydziału ds. doskonalenia jakości kształcenia, pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia,
  • dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej) – pełnomocnik wydziałowy ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia,
  • mgr Dorota Palik (Instytut Orientalistyki) – przedstawiciel administracji,
  • mgr Magdalena Wąsowicz – przedstawiciel doktorantów,
  • p. Mikołaj Dunikowski (Instytut Filologii Słowiańskiej) – przedstawiciel studentów