Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Istniejący na Wydziale Filologicznym od 2012 r. Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia opracowuje dane dotyczące efektów działalności dydaktycznej, proponuje działania naprawcze, podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do doskonalenia jakości kształcenia. 

W skład zespołu wchodzą Pełnomocnicy Dziekana ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia (mianowani na kadencję 2020-2024) oraz przedstawiciele studentów, doktorantów i administracji: