Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość Kształcenia

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Pełnomocnicy Dziekana

Istniejący na Wydziale Filologicznym od 2012 r. zespół ds. doskonalenia jakości kształcenia podejmuje działania zmierzające do doskonalenia oferty dydaktycznej, opracowuje dane dotyczące efektów działalności dydaktycznej, proponuje działania naprawcze.

Obecnie zespół tworzą:

 • dr Magdalena Bartkowiak-Lerch – przewodnicząca, pełnomocnik dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia,
 • dr hab. Władysław Chłopicki (Instytut Filologii Angielskiej),
 • dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer (Instytut Filologii Germańskiej),
 • dr Janusz Ryba (Instytut Filologii Klasycznej),
 • dr Magdalena Bartkowiak-Lerch (Instytut Filologii Romańskiej),
 • dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej),
 • dr Mariya Redkva (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej),
 • dr hab. Laszlo Nagy (IJPiH, Hungarystyka),
 • dr Marcin Jakubczyk (IJPiH, Katedra Językoznawstwa),
 • dr hab. Aleksander Gomola (IJPiH, Katedra Przekładoznawstwa),
 • dr Barbara Podolak, dr Agnieszka Pałka-Lasek, (Instytut Orientalistyki)
 • mgr Dorota Krakowska (przedstawiciel administracji)
 • mgr Anna Wojciechowska (przedstawiciel doktorantów)
 • Alicja Cichoń (przedstawiciel studentów)