Deklaracje i wnioski

WNIOSEK A  wpis na kolejny rok studiów przed upływem roku akademickiego PDF DOC
WNIOSEK B  wpis na kolejny rok studiów na podst. uzyskania 50-59 pkt. przeliczeniowych PDF DOC
DEKLARACJA C  uzupełnienie różnicy punktowej przy wpisie na rok na podst. 50-59 pkt. PDF DOC
WNIOSEK D  przeniesienie nadwyżki punktów na kolejny rok akademicki PDF DOC
DEKLARACJA E  ponowny wpis na rok (powtarzanie roku) PDF DOC
DEKLARACJA F  wykorzystanie urlopu PDF DOC
WNIOSEK G  obliczenie średniej dla ustalenia ogólnego wyniku studiów wg starych zasad PDF DOC
DEKLARACJA H  przedmioty do wyboru PDF DOC
  Formularz dla absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego