Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

$dateTool.format("MMMM yyyy",$eventSDate,$locale)

Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Wystawa poświęcona prof. Petyrowi Dinekowowi

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczka w Krakowie, ul. Rajska 1
Organizator: Konsulat honorowy Republiki Bułgarii w Krakowie, Instytut Filologii Słowiańskiej i Bułgarska Szkoła im. Dory Gabe

Zapraszamy na wystawę poświęconą prof. Petyrowi Dinekowowi, która odbędzie się w dniach 30.11.2022-17.01.2023 r. w WBP w Krakowie.

Doniosłe zasługi prof. Petyra Dinekowa na rzecz popularyzacji polskiej nauki i kultury nie pozostały bez odzewu. Prócz licznego grona oddanych przyjaciół i współpracowników naukowych Dinekow związany był z Polską również kilkoma wyróżnieniami, które w bardziej wymierny sposób określiły jego znaczenie w obszarze badań polonistycznych. W 1972 roku został odznaczony orderem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 1979 – Złotym Krzyżem Zasługi. Bez wątpienia jednak największe znaczenie dla Profesora miało uhonorowanie go w 1973 r. tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, w którym spędził kluczowe dla swojej formacji naukowej miesiące podczas stypendium w latach 1934-1935. W 1977 roku ukazał się w polskim tłumaczeniu obszerny zbiór studiów Petyra Dinekowa na temat bułgarskiej literatury i folkloru, pisarzy polskich i bułgarsko-polskich związków literackich. Silną więź emocjonalną Profesora z kulturą polską, krajem i Polakami dostrzec można było do ostatnich dni jego życia.

Wiele informacji na temat wyjątkowej postaci Profesora Petyra Dinekowa, jego licznych osiągnięć i najważniejszych momentów życia ujawniają dokumenty archiwalne przechowywane dziś w Sofii.

Konsulat honorowy Republiki Bułgarii w Krakowie, Instytut Filologii Słowiańskiej i Bułgarska Szkoła im. Dory Gabe zapraszają na wystawę zatytułowaną: „Prof. Petyr Dinekow – dokumenty życia i pracy naukowej z Centralnego Archiwum Państwowego Republiki Bułgarii (1910–1992)”, jaką będzie można obejrzeć w dniach 30.11.2022-17.01.2023 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1, parter). Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 8 grudnia, o godz. 18.00, z udziałem autorki opracowania i koncepcji ekspozycji, prof. Mai Iwanowej z Centrum Naukowego im. Cyryla i Metodego przy Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii.