Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210609

Onomastyka Ksiąg Jakubowych, czyli o rekonstrukcji postaci literackich

Data: 09.06.2021
Czas rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: MS TEAMS
Organizator: Katedra Przekładoznawstwa UJ
Onomastyka Ksiąg Jakubowych, czyli o rekonstrukcji postaci literackich

Katedra Przekładoznawstwa zaprasza na wykład otwarty "Onomastyka Ksiąg Jakubowych, czyli o rekonstrukcji postaci literackich”, który wygłosi Prof. Maryla Laurent.

Prof. Maryla Laurent - tłumaczka literatury polskiej na język francuski, laureatka wielu nagród m.in. za przekłady utworów Olgi Tokarczuk, a także stypendystka programu „Kolegium Tłumaczy” Instytutu Książki.

Wykład odbędzie się w środę 9 czerwca o godz. 10:00 na platformie MS Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE5NjM2OWEtYmU0MS00MWE5LWI2ZDItOWVhMDVmMDk4ZThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5b142df-3bed-4e3f-8874-44c329bb75bc%22%7d