Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190604

Sympozjum Słowacko-Polskie w 50. rocznicę krakowskiej słowacystyki

Data: 04.06.2019 - 05.06.2019
Miejsce: ul. Ingardena 3
Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
Sympozjum Słowacko-Polskie w 50. rocznicę krakowskiej słowacystyki

Z okazji jubileuszu 50-lecia słowacystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się Sympozjum Polsko-Słowackie z udziałem słowackich i polskich badaczy

W 1968 roku zostały otwarte pełne 5-letnie studia słowacystyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, głownie dzięki staraniom mgr Danuty Abrahamowicz. W ten sposób wcześniejszym badaniom w zakresie literatury i języka słowackiego a także jego nauczaniu nadano instytucjonalny charakter. Słowacystyka była jednym z kierunków w ramach Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. W 1994 w wyniku reorganizacji Instytutu powstała (obok innych) Katedra Filologii Słowackiej, kierowana przez prof. dr hab. Zdzisława Niedzielę a po jego przedwczesnej śmierci przez dr hab. Halinę Mieczkowską, em. prof. UJ. Obecnie funkcjonuje jako Zakład Filologii Słowackiej a jego kierownikiem jest dr hab. Zbigniew Babik, prof. UJ. Dorobek naukowy w zakresie badań słowacystycznych i kontrastywnych słowacko-polskich pracowników Zakładu (aktualnie - 7 osób) to ponad 30 monografii i podręczników, liczne rozprawy i artykuły a także słowniki i przekłady. Kształcą się tu studenci w trybie stacjonarnym w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa a na studiach II stopnia także przekładoznawstwa.

W dniach 4-5 czerwca w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, ul. Ingardena 3, z okazji jubileuszu 50-lecia słowacystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się Sympozjum Polsko-Słowackie z udziałem słowackich i polskich badaczy. Współorganizatorami sympozjum są Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie i Instytut Słowacki w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z programem sympozjum zawartym w załączniku.

Pliki do pobrania
pdf
Program sympozjum