Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzja w sprawie przemieszczenia jednostek z budynku Paderevianum

 

Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci Wydziału Filologicznego

Prace nad ostatecznym rozlokowaniem jednostek Wydziału Filologicznego UJ, zajmujących dotychczas pomieszczenia w budynku Collegium Paderevianum, są na ukończeniu.

Podjęto następujące decyzje:

  • Instytut Filologii Angielskiej, za wyjątkiem części zlokalizowanej przy ul. Kanoniczej 14, otrzymuje pomieszczenia w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przy ul. Łojasiewicza 4,
  • Instytut Filologii Germańskiej, za wyjątkiem części zlokalizowanej przy ul. Kanoniczej 14, otrzymuje pomieszczenia w budynku przy ul. Czapskich 4 oraz pomieszczenia dotychczas zajmowane przez Instytut Filologii Angielskiej przy ul. Piłsudskiego 13,
  • Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego zostanie przeniesiona do pomieszczeń przy ul. Czapskich 4,
  • Instytut Filologii Słowiańskiej otrzymuje pomieszczenia na parterze przy ul. Bydgoskiej 19b,
  • Instytut Orientalistyki otrzymuje pomieszczenia przy ul. Podwale 7, zaś Pracownia Źródeł Orientalnych i Numizmatyki IO zostaje przeniesiona do pomieszczeń nr 9 i 10 przy ul. Kanoniczej 14,
  • Instytut Filologii Romańskiej otrzymuje pomieszczenia w budynku przy ul. Reymonta 4,
  • dla Instytutu Filologii Klasycznej alternatywnie przewidziane są dwie lokalizacje, tzn. przy ul.Reymonta 4 lub w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Łojasiewicza 6. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do 7.02.2012 r.

Jak zaznaczyłem w poprzednim komunikacie przemieszczenia nie będą kolidowały z sesją egzaminacyjną oraz zajęciami dydaktycznymi letniego semestru. Nowe harmonogramy zajęć są w opracowaniu i zostaną przekazane na indywidualne konta poczty elektronicznej studentów Wydziału w najbliższym możliwym terminie.

Rozumiejąc, że z budynkiem Paderevianum łączy Państwa sentyment wieloletniej pracy i studiów pragnę jeszcze raz Wszystkich Państwa zapewnić, iż decyzja o przeniesieniu do innych siedzib była spowodowana troską władz Uczelni o Państwa bezpieczeństwo, a w nowych pomieszczeniach znajdziecie dużo lepsze warunki do dalszej działalności.

Kanclerz UJ

dr Tadeusz Skarbek

Komunikat
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 6 lutego 2012
w sprawie: przemieszczeń jednostek Wydziału Filologicznego zajmujących
pomieszczenia w budynku Paderevianum

Uprzejmie informuję, iż wszystkim jednostkom Wydziału Filologicznego z obiektu Paderevianum zostały przydzielone nowe pomieszczenia. W dniu dzisiejszym została podjęta decyzja, iż Instytut Filologii Klasycznej zostanie przeniesiony do budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Łojasiewicza 6.
Po raz kolejny pragnę podkreślić fakt, iż Władze Uczelni podjęły decyzję
o przemieszczeniach jednostek do innych obiektów mając na uwadze Państwa dobro i bezpieczeństwo. Jednocześnie zapewniam, iż zmiany te korzystnie wpłyną na Państwa działalność.


Kanclerz UJ
Dr Tadeusz Skarbek

Data opublikowania: 04.02.2012
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek