Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0

Ustawa z dnia 7.04. br. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła na 31.12.2023 r. termin, po którym zamyka się lub umarza postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 2.0.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

-  w art. 179 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  1. postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  2. przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023

- odpowiednio umarza się albo zamyka.


Zobacz aktualny tekst Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce