Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211129

Zmiana formy realizacji niektórych zajęć dydaktycznych na zdalną w dniach 29 XI - 3 XII 2021

Data: 29.11.2021 - 03.12.2021
Zmiana formy realizacji niektórych zajęć dydaktycznych na zdalną w dniach 29 XI - 3 XII 2021

Zmiana formy realizacji poniżej wyszczególnionych zajęć dydaktycznych na zdalną w dniach 29 listopada - 3 grudnia 2021.

Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki

Przekładoznawstwo:

 • Seminarium magisterskie - 4 seminaria
 • Wstęp do przekładoznawstwa - wykład
 • Zajęcia specjalizacyjne. Tłumaczenie ang.-pol. tekstów nieliterackich
 • Zajęcia specjalizacyjne - Tłumacz na rynku pracy
 • Zajęcia specjalizacyjne – Praca tłumacza przysięgłego
 • Warsztaty tłumaczeniowe z przekładu prawnego i prawniczego – 2 grupy
 • Tłumaczenie dla instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty tłumaczeniowe FR-PL teksty prawnicze - ćwiczenia
 • Warsztaty tłumaczeniowe FR-PL prasowe i użytkowe - ćwiczenia
 • Global Understanding – opcja Intercultural pragmatics – 2 grupy
 • Nazwy własne w przekładzie - ćwiczenia Pozyskiwanie informacji - ćwiczenia
 • Warsztaty tłumaczeniowe RU teksty prasowe i użytkowe - ćwiczenia
 • Warsztaty tłumaczeniowe RU teksty prawnicze - ćwiczenia
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium magisterskie
 • English for Translators
 • Warsztaty tłumaczeniowe I/B
 • Warsztaty tłumaczeniowe I/C
 • Warsztaty tłumaczeniowe III/C
 • Warsztaty tłumaczeniowe I/C
 • Warsztaty tłumaczeniowe III/C
 • Gramatyka i stylistyka języka polskiego
 • Warsztaty tłumaczeniowe III/B
 • Autoprezentacja tłumacza ustnego

Filologia węgierska:

 • Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Instytut Filologii Orientalnej

Wszystkie zajęcia na kierunku Filologia orientalna

Instytut Filologii Romańskiej

Wszystkie kierunki prowadzone w Instytucie Filologii Romańskiej

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

 • Filologia rosyjska I stopnia
 • Filologia rosyjska II stopnia
 • Kultura Rosji i narodów sąsiednich: studia filologiczne (I stopnia)
 • Filologia ukraińska z językiem rosyjskim I stopnia
 • Filologia ukraińska z językiem rosyjskim II stopnia
 • Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych II stopnia

Kierunek "Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe" I stopnia pozostaje bez zmian.