Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

czerwiec 2019

20190626
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Wybory do Rad Dyscyplin (językoznawstwo oraz literaturoznawstwo)

Data: 26.06.2019 - 01.07.2019
Wybory do Rad Dyscyplin (językoznawstwo oraz literaturoznawstwo)

Na podstawie Statutu UJ, uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej, zarządzone zostały wybory do Rad Dyscyplin na kadencję 2019-2022.

W dniu 7 czerwca 2019 r. Uczelniana Komisja Wyborczej podjęła uchwały (nr 10, 11, 12, 13) dotyczące zarządzenia wyborów członków rad dyscyplin, określenia szczegółów ustalenia list kandydatów, wskazania komisji wyborczych oraz szczegółów organizacji czynności wyborczych. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. 

Zarządzone zostały wybory członków rad dyscyplin na kadencję 2019-2022, która rozpoczyna się 1 października 2019 r. i kończy się 30 września 2022 r. Wybory należy przeprowadzić do dnia 15 września 2019 r. W skład rady dyscypliny wchodzi 7 do 25 osób.

Listy kandydatów do Rad Dyscypliny, wskazanych przez Dziekanów właściwych wydziałów, zostały przesłane na służbowe adresy e-mail osób posiadającyh czynne prawo wyborcze w tych wyborach.

Językoznawstwo

Do przeprowadzenia wyborów członków Rady Dyscypliny Językoznawstwo, wspólnej dla Wydziałów  Filologicznego i Polonistyki, wyznaczona została Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filologicznego UJ (Uchwała nr 12 UKW).

W porozumieniu z Paniami Dziekan Wydziału Filologicznego i Wydziału Polonistyki zwołuję zebranie wyborcze członków Rady Dyscypliny Językoznawstwo na dzień 1 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w pierwszym terminie. Jeżeli w pierwszym terminie przybędzie na zebranie mniej niż połowa uprawnionych do wyboru członków rady dyscypliny, to zebranie wyborcze w drugim terminie odbędzie się w tym samym dniu, tj. 1 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:15. Wybory odbędą się w sali audytoryjnej centrum dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Krupniczej 33a, położonym tuż przy (za) Auditorium Maximum. Wybory odbywają się wspólnie dla Wydziału Filologicznego i Wydziału Polonistyki, głosujemy na wspólną listę.

Ze względu na dużą liczbę uprawnionych do głosowania uprzejmie proszę o liczne przybycie z co najmniej 15 minutowym lub jeszcze większym wyprzedzeniem.

 

prof. dr hab. Zofia Berdychowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego UJ

Literaturoznawstwo

Zebranie wyborcze odbędzie się 26 czerwca 2019 (środa) o godz. 14.00 w Auli Średniej Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33. Zgodnie z § 1 pkt 3 Uchwały nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 7 czerwca 2019 roku zebranie organizuje i przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki

Zgodnie z § 64 ust. 3 Statutu UJ z 29 maja 2019 r. jeśli w zebraniu wyborczym weźmie udział mniej niż połowa uprawnionych, zarządzam zwołanie drugiego zebrania w tym samym dniu, tj. 26 czerwca 2019 (środa) o godz. 14.30 w Auli Średniej Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33

 

prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Polonistyki UJ

Pliki do pobrania
Uchwała nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Polonistyki