Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Wydziału poparła KRASP

Rada Wydziału Filologicznego poparła krytyczne stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, na wniosek profesorów Wacława Rapaka i Krzysztofa Bielawskiego, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2021 roku, przyjęła uchwałę popierającą stanowisko Prezydium KRASP nr 13/VIII z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie projektu ustawy z 6 maja 2021 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zmianie przepisów wprowadzających ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Tekst Uchwały Rady Wydziału Filologicznego UJ:

„Członkowie Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wyrażają poparcie dla stanowiska Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 20 maja br. w sprawie projektu ustawy z dnia 6 maja 2021 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Link do tekstu stanowiska Prezydium KRASP nr 13/VIII z dnia 20 maja 2021 roku.