Warsztaty CTER

W dniach 26-30 czerwca 2017 na Wydziale Filologicznym UJ odbyły się cykliczne międzynarodowe Warsztaty CTER prowadzone przez znakomitych wykładowców. Profesorowie: Gary Massey i Maureen Ehrensberger-Dow ze Szwajcarii (Zurich University of Applied Sciences), Anthony Pym (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona oraz University of Stellenbosch, Afryka Płd. i University of Melbourne, Australia), Christina Schaeffner z Wielkiej Brytanii (Prof. Emerita Aston University), a także wykładowcy UJ (Maria Piotrowska i Mariusz Marczak) prowadzili tygodniowe zajęcia kształcące nauczycieli i badaczy przekładu z dziesięciu krajów nie tylko europejskich.

Warsztaty zorganizowała Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową w ramach działalności Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumacza (CTER) pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Translatologicznego EST.

Data opublikowania: 29.06.2017
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski