Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory na kadencję 2020-2024

Informacje Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego

Uchwała z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Nauczycieli Akademickich należących do dyscypliny językoznawstwo.

Uchwała z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Nauczycieli Akademickich należących do dyscypliny językoznawstwo.

Uchwała z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zwołania Zebrań Wyborczych Pracowników Wydziału Filologicznego .

Uchwała z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Wydziału na kadencję 2020-2024 przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego oraz przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej:

  • prof. dr hab. Zofia Berdychowska (IFG) - przewodnicząca,
  • dr hab. Grażyna Zając, prof. UJ (IO),
  • dr hab. Elżbieta Solak (IFS),
  • Aleksander Juszczyński (IFK) - przedstawiciel studentów,
  • Maciej Musiał (IFG) - przedstawiciel studentów.

Informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej: