Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie - wzory formularzy - rozliczenie roku

Sprawozdania doktoranckie za 2022/23 należy składać zdalnie, za pośrednictwem elektronicznego formularza Forms przesyłanego online do sekretariatu studium doktoranckiego. https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=6yYO676_0keekOvSQm2868s8FN9FM3BIl7VJLBu1gudUQ0UyS1ZOOEpTMkdHU09aVkRRUlpWWVVQMS4u

Rozliczenie roku musi zawierać następujące pliki:

  1. formularz sprawozdania doktoranta pobrany ze strony studiów doktoranckich WF UJ (link do pliku), zapisany jako załącznik w formacie pdf.  (formularz nie obejmuje konieczności  uzyskania podpisu opiekuna naukowego/promotora oraz przyznanych przez opiekuna/promotora punktów za postępy w przygotowaniu pracy – informacje te muszą być zawarte w jego opinii); formularz nie musi także być podpisany przez doktoranta, ponieważ jest wysyłany z konta UJ, które potwierdza tożsamość;
  2. opinię opiekuna naukowego/promotora zawierająca informację o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej wyrażoną w punktach od 1 do 20,  zapisaną jako załącznik (skan oryginału z podpisem w formacie pdf. lub plik z treścią dokumentu przesłaną z adresu e-mail w domenie UJ);

Termin składania dokumentów on-line upływa 30.09.2023 r.