Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nowe legitymacje doktorantów

W związku rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego legitymacje doktorantów wydawane według dotychczasowego wzoru zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 30 września 2012 roku

Środki dla młodych naukowców - II edycja konkursu

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza kolejny konkurs o środki na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego. Termin przyjmowania wniosków w sekretariacie Dziekanatu upływa 11 VI 2012. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference - CYLAT 2012

Warsztat pracy naukowej II (dla języko- i przekładoznawców)

Egzaminy z języka angielskiego

Terminy egzaminy z języka angielskiego dla doktorantów Wydziału Filologicznego

Zajęcia z filozofii w semestrze letnim (III i IV rok)

Terminy zajęć z filozofii w semestrze letnim

Seminarium literaturoznawcze (III rok)

18.05.-19.05.: OKO-SPOJRZENIE-OBRAZ