Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

5. Sympozjum Interlingwistyki

Opis: W zglobalizowanym świecie komunikacja międzykulturowa jest codzienną potrzebą. Spotkanie osób z różnych kultur może prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Tylko znajomość własnej i innych kultur, świadomość i otwartość na różnice mogą prowadzić do skutecznej komunikacji. Również język używany przez interlokutorów (czy to język ojczysty jednego z partnerów, czy znany obu stronom język pomocniczy) odgrywa rolę w powodzeniu komunikacji. Centralnym punktem sympozjum jest, jaką rolę odgrywają języki międzynarodowe, takie jak angielski czy hiszpański oraz międzynarodowe języki planowe jak np. esperanto, czy to w kontekście interpersonalnym, czy międzynarodowym.

 

Zachęcamy do zgłaszania wystąpień na poniższe tematy:

· języki naturalne w komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej,

· nieporozumienia i konflikty językowe w komunikacji interkulturowej,

· polityka językowa w krajach wielokulturowych i wielojęzycznych,

· komunikacja imigrantów i ludności lokalnej,

· wyzwania językowe w zmieniającej się Europie,

· komunikacja poprzez użycie esperanta:

o cechy językowe, które wspomagają komunikację międzykulturową,

o literatura jako nośnik wartości i tematów międzynarodowych oraz most między kulturami,

o nauczanie wartości międzykulturowych,

o ruch Esperanto jako ruch w obronie równości językowej.

· inne międzynarodowe języki pomocnicze,

Wystąpienia nie powinny przekraczać 30 minut, w tym 10 minut na dyskusję (istnieje możliwość przedstawienia prezentacji multimedialnej w formacie Power Point MS Office 98-2003).

Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w formie książkowej w serii Język. Komunikacja. Informacja.

Języki: esperanto, angielski, polski

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 30.06.2020

Potwierdzenie przyjęcia wystąpienia/plakatu: 05.08.2020

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Bankiet (czwartek): 80 PLN

 

Rejestracja:

W celu rejestracji (z wystąpieniem lub bez) prosimy nadsyłać załączony formularz. Formularz rejestracyjny oraz wszelkie pytania prosimy przysyłać na adres: interlingv@gmail.com

 

Komitet Organizacyjny:

Ilona Koutny, prof.

Ida Stria, dr

Michael Farris, mgr

 

Komitet Naukowy:

Věra Barandovská-Frank, prof., Międzynarodowa Akademia Nauk, San Marino

Renato Corsetti, prof., Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Włochy

Probal Dasgupta, prof. , Indian Statistical Institute, Kalkuta, Indie

Nicolau Dols Salas, prof., Uniwersytet Wysp Balearskich, Hiszpania

Sabine Fiedler, prof., Uniwersytet w Lipsku, Niemcy

Michele Gazzola, prof., Ulster University, Wielka Brytania

Federico Gobbo, prof., Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia

Przemysław Grzybowski, prof., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wim Jansen, prof., Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia

Kimura Goro Christoph, prof., Sophia University, Japonia

Ilona Koutny, prof., UAM

Katalin Kováts, dr, Edukado.net

Jan van Steenbergen, tłumacz, wiceprezydent Language Creation Society, Holandia

Ida Stria, dr, Uniwersytet Warszawski

Humphrey Tonkin, prof., Hartford University, USA

Bengt-Arne Wickström, prof., Uniwersytet Andrássy, Budapeszt

Kontakt:

Studia Interlingwistyki, Instytut Etnolingwistyki (prof. Ilona Koutny)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Al. Niepodległości 4

61-874 Poznań interlingv@gmail.com / interlin@amu.edu.pl http://www.amu.edu.pl/~interl/

 

Data opublikowania: 12.05.2020
Osoba publikująca: Magdalena Rogóż-Kotowska