Środki dla młodych naukowców 2017 - zasady, wnioski, raporty

Poniżej aktualne zasady konkursu oraz formularze:

Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (pdf/rtf/doc)

Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.filg.uj.edu.pl/srodki-dla-mlodych-naukowcow

Uwaga! Przypominamy o konieczności weryfikacji kosztów wyjazdu zagranicznego w Dziale Współpracy Międzynarodowej przed złożeniem wniosku.

Środki dla młodych naukowców - III edycja konkursu

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza kolejny konkurs wydziałowy o przyznanie środków na badania dla młodych naukowców.

Termin przyjmowania wniosków w sekretariacie Dziekanatu 15 IX - 15 X 2012.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Zasady konkursu

Wniosek (pdf/rtf)

Prosimy o odbieranie w dziekanacie decyzji dotyczących poprzednich edycji konkursów!

Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2011 roku (pdf/rtf/doc)

Data opublikowania: 05.07.2012
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski