Środki dla młodych naukowców 2017 - zasady, wnioski, raporty

Poniżej aktualne zasady konkursu oraz formularze:

Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (pdf/rtf/doc)

Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.filg.uj.edu.pl/srodki-dla-mlodych-naukowcow

Uwaga! Przypominamy o konieczności weryfikacji kosztów wyjazdu zagranicznego w Dziale Współpracy Międzynarodowej przed złożeniem wniosku.

Zakończenie kolejnej edycji konkursu DSC

Zakończyła się kolejna edycja konkursu DSC, posiedzenie Komisji odbyło się 24 kwietnia 2017 r.

Na posiedzeniu Komisji zostały zaproponowane uzupełnienia zasad ubiegania się w ramach konkursu o środki na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego UJ.

Ogólne zasady ubiegania się w ramach konkursu o środki na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego UJ

Kolejna edycja konkursu odbędzie się od 15 IX do 15 X 2017 r.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.filg.uj.edu.pl/srodki-dla-mlodych-naukowcow
Data opublikowania: 02.05.2017
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski