Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie - wzory formularzy - rozliczenie roku

Obecnie przy składaniu sprawozdania doktoranta nie obowiązuje indeks, natomiast wszystkie oceny muszą być wpisane przez prowadzących zajęcia w systemie USOS. Ocenę za praktyki dydaktyczne wpisuje pracownik sekretariatu na podstawie zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk (protokół hospitacji zajęc i/lub opinia opiekuna naukowego z oceną) . Do 30 czerwca 2018 r. w sekretariacie studiów doktoranckich należy składać formularz sprawozdania wraz z opinią opiekuna naukowego. Przy składaniu dokumentów pracownik sekretariatu drukuje kartę okresowych osiągnięć doktoranta i dołącza ją do złożonych dokumentów.

Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik studiów doktoranckich, na pisemny wniosek doktoranta, może przedłużyć termin składania sprawozdania do dnia 30 września. Podanie o przedłużenie terminu składania rozliczenia należy także składać do 30 czerwca. 

Doktoranci, którzy złożyli sprawozdanie w czerwcu mogą złożyć uzupełnienie sprawozdania obejmujące okres od 1 lipca do 30 września.

Doktoranci III roku są zobowiązani dołączyć do sprawozdania rocznego zaświadczenie z dziekanatu o wszczęciu przewodu doktorskiego.