Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia doktoranckie

Aktualności

WNIOSKI STYPENDIALNE  na rok akademicki 2022/23

Wnioski dla uczestników studiów doktoranckich o stypendium doktoranckie i z dotacji projakościowej są już dostępne w systemie USOSweb (tura dostępna do 20 września).

Sposób i zasady składania wniosków, w stosunku do ubiegłego roku, pozostają, co do zasady, bez zmian. Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres sekretariatu albo dziekanatu. Zalączniki nie musza być drukowane i przesyłane w wersji papierowej.

W przypadku konieczności dokonania uzupełnień w dokumentacji w USOSweb po 20.09.2022 r. prosimy o kontakt z sekretariatem, w celu uzyskania dostępu do formularzy.

 

Uprzejmie informujemy, że w dalszym ciągu swoją moc zachowują zarządzenia Rektora UJ: 

  1. nr 43 z 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/140011508/zarz_43_2018.pdf/2c38e39c-b533-45cb-9220-085b98e97f3a  

  1. nr 44 z 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/140011508/zarz_44_2018.pdf/b8fb9fee-b7cc-45c8-9d3f-86966711bca4 

W związku z powyższym niezmienne pozostają regulacje dotyczące m.in. konieczności wydruku i złożenia przez doktoranta podpisanej wersji papierowej wniosku z systemu USOSweb, a także minimalne limity przyznań stypendium doktoranckiego, określone w § 5 ust. 5 pkt 2 i 3 zarządzenia nr 43. Wnioski o stypendia będą mogły być składane osobiście na Dzienniku Podawczym UJ lub drogą pocztową.

Uprzejmie informujemy, że 28 września 2021 r. weszło w życie zarządzenie Rektora UJ w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgodnie z zarządzeniem par. 4 ust. 3 otrzymał nowe brzmienie:

„3. Komisja sporządza listy rankingowe odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich wraz z podaniem punktacji uzyskanej przez każdego wnioskodawcę.

Dla doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po czwartym roku, sporządza się dwie listy rankingowe: dla doktorantów, którzy

rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018 oraz dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie od roku akademickiego

2017/2018. Doktorantów, którzy uzyskali przedłużenie okresu odbywania studiów w trakcie studiów, uwzględnia się na liście rankingowej tego roku studiów, na który zostali wpisani.”

(źródło: https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/148610294/zarz_107_2021.pdf/e877e99e-cfcb-4ae1-bc0e-0b776ae95005)

Pozostałe zasady, jak i reguły sporządzania list rankingowych do zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej pozostają bez zmian.

 

 

Akty prawne