Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia doktoranckie

Aktualności

szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Pragniemy przypomnieć, że zmianie uległ sposób wnioskowania o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego. Doktorant zobowiązany jest do wypełnienia wniosku w wersji elektronicznej w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy zatwierdzić, wydrukować i podpisany złożyć we właściwym sekretariacie. Za wniosek poprawnie złożony uważa się wyłącznie wniosek zarejestrowany w USOSweb i złożony we właściwym sekretariacie w formie papierowej.
W przypadku osiągnieć przypadających na okres od momentu złożenia wniosku do 30 września br. będzie istniała możliwość uzupełnienia zarejestrowanego już w USOSweb wniosku oraz jego ponownego złożenia wraz z dokumentacją potwierdzającą nowe osiągnięcia w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br.
Podstawę oceny spełniania przez doktoranta kryteriów przyznania ww. stypendiów stanowi dokumentacja złożona wraz ze sprawozdaniem z wykonywania obowiązków w danym roku akademickim oraz dokumentacja dodatkowa złożona w przypadku uzupełniania wniosku.
Jednocześnie pragniemy wskazać, że powyższe kwestie reguluje
zarządzenie nr 43 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzenie nr 44 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
.

Akty prawne