Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Doktoranckie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Dofinansowania działalności badawczej dokotranrtów

Ogłoszony został kolejny konkurs wydziałowy na DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DOKTORANTÓW. Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2023 r.

Instytut Filologii Germańskiej zaprasza doktorantów, studentów I oraz II roku SM jak i III roku SL, a także zaawansowanych studentów lat niższych na kursy w ramach projektu ZintegrUJ

Kursy w ramach projektu ZintegrUJ będą prowadzić: prof. Irmtraud Behr (Université Sorbonne-Nouvelle) prof. Frank Liedtke (Universtät Leipzig).

Konferencja (De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku

(De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku - konferencja organizowana przez Koło Naukowe Polonistów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, która odbędzie się 28 marca 2023 roku (wtorek) w formie zdalnej na platformie Teams.

APRIL CONFERENCE FIFTEEN HUMANITY/HUMANITIES 20–22 April 2023 Institute of English Studies Jagiellonian University in Kraków

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Call for Papers na April Conference Fifteen został przedłużony do 6 lutego 2023 r.

Konkurs CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Do konkursu można zgłaszać niezrealizowane lub częściowo zrealizowane projekty badawcze, które wykorzystują infrastrukturę CLARIN-PL, a także projekty już zrealizowane, które mogą zostać poddane weryfikacji i przemyślenia możliwego rozszerzenia lub modyfikacji.

Academic Writing Made Easy - kurs

W imieniu Fundacji Center For American Studies zapraszamy na weekendowy kurs z akademickiego pisania w języku angielskim: “Academic Writing Made Easy”. Kurs poprowadzi naukowiec/native speaker ze Stanów Zjednoczonych: absolwent prestiżowego George Mason University, John Patrick Higgins. Ponieważ Center For American Studies działa na zasadzie non-profit (nie dla zysku), opłaty za kurs służą wyłącznie na pokrycie kosztów organizacji kursów i wynagrodzenie dla amerykańskich ekspertów.
Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Do zadań stypendysty będzie należała realizacja części zadań badawczych w projekcie "Jak mocno może bić martwe serce? Rozważania na temat współczesnej literatury sanskrytu".

Wnioski stypendialne 2022/23 USOSweb

Uprzejmie informujemy o uruchomieniem procedury składania wniosków o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników studiów doktoranckich

Przewody doktorskie sprzed ustawy 2.0 - przedłużenie do końca 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydłuża do 31 grudnia 2023 roku czas na uzyskanie stopnia dla doktorantów, którzy wszczęli przewody doktorskie w starym trybie. Doktoranci zyskują dodatkowy rok na zakończenie kształcenia.

Sprawozdania doktoranckie za rok 2021/22

Uprzejmie informujemy, że można już składać sprawozdania doktoranckie za rok 2021/22 w formie elektronicznej (aplikacja FORMS). Szczegóły w zakładce SPRAWOZDANIE DOKTORANTA - ROZLICZENIE ROKU